Maatregelen Belastingplan 2021 op een rij

20 mei 2020

De staatssecretarissen van Financiën Vijlbrief en Van Huffelen hebben de Eerste en Tweede Kamer laten weten welke maatregelen en wetsvoorstellen naar verwachting zullen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021. Ook sturen ze een geactualiseerd overzicht van de fiscale wetsvoorstellen die dit jaar worden ingediend.


Overzicht maatregelen Belastingplan 2021

 • Technisch: aanpassen begrip ‘inrichting’ in afvalstoffenbelasting

 • Overgangsrecht natuurschoonwet 1928 ter begeleiding van aanpassing voorwaarden NSW-landgoederen n.a.v. evaluatie NSW

 • Verhogen effectief tarief innovatiebox van 7% naar 9%

 • Aanscherpen renteaftrekbeperking om belastingontwijking in specifieke gevallen te voorkomen

 • Aanpassen heffingsmoment aandelenoptierechten voor startups

 • Aanpassen van de korting op de bijtelling (zonder begrenzing) voor zonnecelauto’s

 • Verduidelijken afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk m.b.t. publieke kennisinstellingen

 • Verduidelijken mogelijke samenloop tussen de hybridemismatchmaatregelen en bepaalde renteaftrekbeperkingen

 • Reparatie onbeoogde wijziging eigenwoningforfait uitzendregeling

 • Aanpassen postcoderoosregeling in de energiebelasting

 • Verduidelijken kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

 • Verlengen tijdelijk verlaagd tarief laadpalen (afhankelijk van onderzoek)

 • Aanpassen overgangsregeling levensloopregeling

 • Belastbaar feit in de BPM vervroegen van moment van tenaamstelling naar het moment van inschrijving

 • Schijfgrenzen en tarieven BPM voor 2021 tot en met 2025 aanscherpen (in vervolg op Wet uitwerking Autobrief II)

 • Aanpassen aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten naar aanleiding arrest Hoge Raad

 • Regeling in de energiebelasting voor walstroom

 • Vrijstelling van de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

 • Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

 • Tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling

 • Overzicht fiscale wetsvoorstellen voor 2020

Mei 2020

 • Wetsvoorstel hardheidsaanpassing Awir

Juni 2020

 • Wetsvoorstel Implementatie Richtlijn e-commerce (deel II)

 • Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

Zomer 2020

 • Wetsvoorstel beperking van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting

September 2020

 • Wetsvoorstel CO2-heffing industrie

 • Belastingpakket 2021

Bron: MvF, 19-05-2020, nr. 2020-0000076429