Sportverenigingen en de NOW

20 mei 2020

Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over de toepasbaarheid van de NOW-maatregel bij sportservicebureaus. Momenteel wordt bekeken onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist.

Als sportverenigingen gebruikmaken van een sportservicebureau, dan is dit bureau formeel de werkgever, ondanks dat de materiële werkgeversrisico’s bij de sportverenigingen zijn neergelegd. Het is niet mogelijk om binnen het loonheffingennummer waarover het sportservicebureau beschikt, een onderscheid te maken naar verschillende delen van de omzet en de loonsom ten behoeve van een aanvraag in het kader van de NOW. Dat is niet uitvoerbaar binnen de gewenste en noodzakelijke korte afhandelingstermijn en met het volume aan aanvragen.

Lees verder op Taxence