Rekenkamer: fiscale stimulering elektrische auto is te duur

25 juni 2020

Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer is fiscale stimulering van elektrische auto’s een relatief duur instrument om CO2-uitstoot te verminderen.


De hoofdconclusie van het rapport Autobelastingen als beleidsinstrument van de Rekenkamer is dat elektrische auto’s aanzienlijke belastingdervingen veroorzaken, zowel per auto als per bespaarde ton CO2. Deze belastingdervingen zijn voor een deel te beschouwen als kosten van het nastreven van de tweede hoofddoelstelling van de autobelastingen: een wezenlijke ondersteuning van de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen op autogebied via proportionele en goed gerichte fiscale prikkels. Ondanks versoberingen in 2019 en 2020, blijft de fiscale stimulering van elektrische auto’s echter een relatief duur instrument om CO2-uitstoot te verminderen. De belastingvoordelen voor elektrische auto’s komen vooral terecht in het zakelijk domein.
Bestelauto’s zijn meestal dieselauto’s en zij dragen substantieel bij aan de totale uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof door het wegverkeer. Mede door de bijzondere fiscale regelingen ontbreken voor bestelauto’s prikkels gericht op luchtkwaliteits- en klimaatdoelen.
De Rekenkamer doet daarom de volgende aanbevelingen:

  • Bekijk of het wenselijk is om de inzet van fiscale instrumenten in het domein van de autobelastingen voort te zetten. Als de fiscale stimulering van nul-emissieauto’s vooralsnog wordt voortgezet, beveelt de Rekenkamer aan een proportionaliteitsnorm vast te stellen voor de belastingderving per vermeden ton CO2, en de fiscale stimulering daarop aan te passen. Het is raadzaam daarbij ook de (on)balans te betrekken tussen ondernemers en particulieren wat betreft de fiscale stimulering van nul-emissievoertuigen.

  • Onderzoek welke aanpassingen in de autobelastingen wenselijk zijn, vanwege de erosie van belastingopbrengsten door nul-emissievoertuigen. De in het Klimaatakkoord aangekondigde onderzoeken naar varianten van ‘betalen naar gebruik’, kunnen hiervoor een belangrijke aanzet zijn (Economische Zaken en Klimaat, 2019).

  • Neem de raming van de BPM-derving door de bijzondere regelingen voor bestelauto’s op in het overzicht van fiscale regelingen in de bijlagen van de jaarlijkse miljoenennota.

  • Evalueer de bijzondere regelingen voor bestelauto’s om af te wegen of het doel van deze regelingen nog in verhouding staat tot de inbreuk op de hoofddoelen van de autobelastingen, zowel wat betreft het opbrengstdoel als de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen.

  • Overweeg ook om de bijzondere regelingen voor bestelauto’s te herzien, met als doel fiscale prikkels te introduceren die autokopers stimuleren om modellen te kiezen die minder CO2, stikstofoxiden en/of fijnstof uitstoten.

Bron: Algemene Rekenkamer, 24-06-2020, Autobelastingen als beleidsinstrument