Voorlopig laatste persconferentie coronamaatregelen: verdere versoepelingen per 1 juli

25 juni 2020

Premier Rutte kondigde in de voorlopig laatste persconferentie over coronamaatregelen nieuwe versoepelingen aan. Daarbij gaat het om de laatste stap op de routekaart die tijdens de persconferentie van 6 mei was aangekondigd. De versoepelingen die voor 1 september gepland stonden, gaan nu op 1 juli in. Ook zijn er nieuwe versoepelingen aangekondigd. Daarbij geldt dat het houden van 1,5 meter afstand de norm blijft en er indien nodig op ieder moment weer beperkende maatregelen kunnen worden opgelegd.

Regels voor binnen en buiten

Tijdens de persconferentie maakte de premier onderscheid tussen regels voor binnen en voor buiten. Bepaalde regels gelden voor binnen én buiten, andere regels voor binnen of buiten.

De regels voor binnen per 1 juli

Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés).

Woningen

In woningen geldt geen maximum aantal personen maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven. Als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid kan er gehandhaafd worden.

Mensen vooral op 1 plaats

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, theaters, of bij bruiloften en uitvaarten, moet iedereen een vaste zitplaats hebben. Daarbij houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Verder gelden de volgende regels:

 • Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

 • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

 • Ook in werksituaties zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.

 • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.

Binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers

 • In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels en musea, geldt geen maximaal aantal personen. Beheerders moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat

  het niet te druk wordt.

 • De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het Bouwbesluit (Bouwbesluit 2012) en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.

De regels voor buiten per 1 juli

Iedereen van 18 jaar en ouder moet 1,5 meter afstand tot elkaar houden en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.

Continue doorstroming van mensen

Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in winkelstraten, dierenparken of kermissen, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.

Geen continue doorstroming van mensen

In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er een maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats. Daarbij gelden de volgende regels:

 • Er geldt een maximum van 250 personen in situaties waar geen reservering en gezondheidscheck plaatsvinden of waar geen vaste zitplaats is, zoals bij toeschouwers langs de lijn.

 • In de horeca is een vaste zitplaats altijd verplicht.

 • Op buitenterrassen in de horeca mogen onder voorwaarden ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

Onderwijs

Middelbare scholen kunnen in het nieuwe schooljaar volledig open. Vanaf 1 juli wordt de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling losgelaten. Dat geldt voor alle leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs, ongeacht leeftijd. De 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen. Lessen en colleges moeten over de week en dag worden verspreid zodat studenten gespreid van en naar de school of instelling reizen.

Basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs zijn sinds 8 juni volledig open. Dit geldt ook voor de buitenschoolse opvang.

Binnensporten weer toegestaan

Per 1 juli zijn alle binnen- en buitensporten weer mogelijk. Waar mogelijk houdt iedereen 1,5 meter afstand, maar als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag tijdens het sporten de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Er vindt een gezondheidscheck plaats. Wedstrijden met toeschouwers zijn per 1 juli ook weer toegestaan. Hier gelden dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’. Spreekkoren of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan.

Kunstbeoefening

Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’. Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars). Voor sommige activiteiten gelden aanvullende regels die in protocollen zijn opgenomen. Meezingen bij bijvoorbeeld concerten of bij kerkuitvoeringen is niet toegestaan.

Contactberoepen

Het uitoefenen van contactberoepen (zoals kappers en rij-instructeurs) werd sinds 11 mei toegestaan, met uitzondering van sekswerkers. Per 1 juli mogen sekswerkers weer hun beroep uitoefenen.

Openbaar vervoer

Per 1 juli vervalt het advies om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. Ook zijn per 1 juli alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar. Het dringende advies is nu om drukte en de spits te mijden.

In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. Dit geldt niet voor stations, perrons en haltes. De boete voor het niet dragen van
een mondkapje in het openbaar vervoer bedraagt € 95. Bij andere vormen van vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) moet een reservering en gezondheidscheck vooraf plaatsvinden en is een niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder.

Opheffing evenementenverbod

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen wordt per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal daarom meteen mogelijk zijn.

1 september

Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, kunnen op termijn discotheken en nachtclubs weer open. Dit zal rond 1 september opnieuw worden bekeken.

Bronnen: Rijksoverheid, 24 juni 2020; persconferentie, 24 juni 2020 en Meer ruimte door afstand te houden (Rijksoverheid), 24 juni 2020

Zie ook deze berichten in OpMaat Bestuursrecht:

Nieuwe stap in versoepeling coronamaatregelen per 1 juni, 20 mei 2020

Kabinet presenteert opzet versoepeling coronamaatregelen, 7 mei 2020