Rekenkamer onderzocht overheidssteun grote ondernemingen

26 juni 2020

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de Algemene Rekenkamer in op overheidssteun aan grote ondernemingen – leren van het verleden.

De Rekenkamer maakte een overzicht van lessen uit eerdere overheidssteun, gebaseerd op eigen en parlementaire onderzoeken en enquêtes vanaf de jaren zeventig tot de kredietcrisis in 2008. Dat moet het kabinet historisch perspectief bieden bij besluiten over coronasteun.

Lees verder op Taxence.