Afspraak Nederland en België over grensarbeid verlengd

29 juni 2020

Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting. Deze overeenkomst is nu verlengd tot en met 31 augustus 2020.

In de overeenkomst staat dat deze vanaf 31 mei 2020 steeds kan worden verlengd tot en met het einde van de volgende kalendermaand indien beide bevoegde autoriteiten dit schriftelijk overeenkomen ten minste één week voor de aanvang van de betreffende volgende kalendermaand met het oog op de toepassing van onderdeel 2 met betrekking tot de behandeling van thuiswerkdagen.

Lees verder op Taxence.