Denk aan artikel 23-vergunning!

24 september 2020

De Belastingdienst heeft in september per brief ondernemers benaderd, die vanwege hun handel met het Verenigd Koninkrijk (VK) in aanmerking komen voor een artikel 23-vergunning en deze nog niet hebben aangevraagd.


Deze ondernemers hebben vanwege de Brexit vanaf 1 januari 2021 een vergunning nodig zodat zij bij de douane geen btw over goederen aangekocht in het VK hoeven te betalen. Zij kunnen dan de te betalen btw over de invoer in één keer in de normale btw-aangifte verwerken. Zonder een art. 23-vergunning moet de ondernemer iedere keer als hij goederen invoert, aangifte doen en btw betalen bij de douane. Men kan de vergunning aanvragen met het aanvraagformulier dat bij de brief is gevoegd. Stuur het ingevulde formulier vóór 15 oktober 2020 in de retourenveloppe naar de Belastingdienst.
De ingevoerde goederen uit het VK kunnen nu nog als verwerving in de btw-aangifte bij rubriek 4b worden aangegeven. Als het VK na 31 december 2020 géén EU-land meer is, kan dat niet meer. Als de ondernemer een art. 23-vergunning heeft, kan dan de invoer in de btw-aangifte bij rubriek 4a worden vermeld.

Noord-Ierland Voor Noord-Ierland geldt in het uittredingsakkoord een aparte regeling. De ondernemer heeft voor invoer van goederen uit Noord-Ierland géén art. 23-vergunning nodig heeft, omdat dit dan na 1 januari 2021 nog als intracommunautair handelsverkeer wordt beschouwd. Gezien de ontwikkelingen in het VK met betrekking tot de positie van Noord-Ierland kan niet uitgesloten worden dat hier wijzigingen in optreden. Dat kan mogelijk ook gevolgen hebben voor de kwalificatie van de invoer van goederen vanuit Noord-Ierland als intracommunautaire verwerving.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 24-09-2020
Meer info: Brexit (BZ Advies 2019, nr. 3)