Aanvullende toelichting bij F-aangifte 2020 vanwege corona

18 november 2020

De maatregelen die het kabinet in 2020 in verband met de coronacrisis heeft genomen, kunnen gevolgen hebben voor de aangifte inkomstenbelasting van een overledene. Wie dit jaar een F-aangifte over 2020 heeft ingevuld of ontvangen, heeft onlangs of krijgt binnenkort een brief met een aanvullende toelichting van de Belastingdienst.


Door omstandigheden kan het zijn dat de aangifte opnieuw ingevuld moet worden. In de brief wordt aangegeven:

  • om welke maatregelen het gaat,

  • wanneer ze gevolgen hebben voor de F-aangifte van de overledene,

  • hoe de F-aangifte opnieuw moet worden als dat het geval is.

Als de maatregelen van toepassing zijn op de belastingzaken van de overledene, moet het F-aangifte worden aangepast. Men kan daarvoor een nieuwe F-aangifte aanvragen bij de BelastingTelefoon voor nabestaanden.

Bron: Belastingdienst 11-11-2020