Verschoven schadevergoeding vormt verkapt dividend

19 november 2020

Het komt voor dat een bv een schadevergoeding krijgt toegekend, maar de schadeplichtige de betaling laat overmaken naar een gelieerd lichaam. In deze situatie kan de fiscus stellen dat sprake is van een verkapte winstuitdeling.


Een bv gaat met een stichting een samenwerkingsverband aan voor scholing op het gebied van informatietechnologie. De stichting beëindigt de samenwerking voortijdig, waarop de bv een schadevergoeding vordert. Tijdens de beroepsprocedure over deze schadevergoeding verkoopt de dga van de bv de aandelen aan zijn broer. Enkele dagen later vindt de oprichting van een Limited (Ltd.) plaats. De eerdergenoemde broer is een van de twee ‘directors’ van deze Ltd. Wanneer de rechter de stichting veroordeelt tot het betalen van een schadevergoeding, stort de stichting het bedrag op de bankrekening van de Ltd.
De Belastingdienst neemt als standpunt in dat hier sprake is van een verkapte winstuitdeling aan de director en nieuwe aandeelhouder van de bv. Ook Rechtbank Noord-Nederland komt tot dit oordeel. De bv heeft geen zakelijke reden om toe te staan dat de stichting het bedrag overboekt op rekening van de Ltd. De director maakt niet aannemelijk dat de bv een schuld heeft aan de Ltd. Het enige belang dat de bv diende door toe te staan dat de stichting de schadevergoeding betaalde aan de Ltd., was het belang van de director als nieuwe aandeelhouder van de bv. De partijen moeten dit ook beseffen. Door het verkapte dividend niet op te geven, heeft de aandeelhouder grove schuld aan het te weinig betalen van inkomstenbelasting. Overigens is de rechtbank hier milder in dan de fiscus, die stelt dat sprake is van opzet. De rechtbank verlaagt de vergrijpboete daarom van 50% naar 25%.

Bron: Rb. Noord-Nederland 08-10-2020 (gepubl. 13-11-2020) (ECLI:NL:RBNNE:2020:3850)
Wet: art. 4.12 onderdeel a Wet IB 2001 scales