Grensoverschrijdende constructies vanaf 1 januari 2021 melden

25 november 2020

Vanaf 1 januari 2021 kan men grensoverschrijdende constructies melden in het DAC6-gegevensportaal van de Belastingdienst.


Men moet over eHerkenning beschikken om op het gegevensportaal te kunnen inloggen. Zzp’ers of kleine zelfstandigen die geen gebruikmaken van eHerkenning kunnen een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen op het gegevensportaal.
Intermediairs en/of belastingplichtigen moeten op grond van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies met als doel belasting te ontwijken, waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 20-11-2020
Meer info: Mandatory rules, leidraad gepubliceerd (BZ Advies 2020, nr. 8), Melding verdachte constructies uitgesteld tot 1 januari 2021 (BZ Actueel 01-07-2020), MDR: de wezenskenmerken (BZ magazine 2020, nr. 1), Verplicht melden grensoverschrijdende constructies (BZ Actueel 05-02-2020)