Omkering bewijslast na indienen onvolledige aangifte

26 november 2020

Hof Den Bosch vindt dat een man niet de vereiste aangifte IB/PVV heeft gedaan over 2012. Het hof is van oordeel dat de inspecteur heeft aangetoond dat de man € 51.641 aan inkomsten heeft genoten uit hennepteelt en deze niet heeft aangegeven. Door het achterwege laten van de inkomsten in de aangifte heeft de man niet de vereiste aangifte gedaan.


Een man is vanaf 2009 ingetrokken bij zijn partner. Zijn vorige woning is nog bij hem in bezit. Op 14 januari 2013 heeft de politie in die woning een hennepdrogerij en -kwekerij aangetroffen. Op 17 maart 2013 doet de man aangifte IB over 2012. Daarin geeft hij geen inkomsten uit de hennepteelt aan. Hij heeft tevens de rente op de hypothecaire geldleningen van zowel de woning van de partner als zijn oude woning in aftrek gebracht. Gedurende de procedure is de ten onrechte in aftrek gebrachte rente voor de eigen woning niet langer in geschil.
Bij Hof Den Bosch is het de vraag of de vereiste aangifte is gedaan en of de bewijslast mag worden verzwaard.
Het hof vindt het aannemelijk dat de man de verkregen inkomsten van € 51.641 niet in zijn aangifte 2012 heeft aangegeven. De inspecteur baseert de berekeningen van de inkomsten uit hennepteelt op rapporten van deskundigen. Daarin staan standaardberekeningen en normen met betrekking tot het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het hof volgt de inspecteur in zijn berekeningen.
Volgens het hof is de verschuldigde belasting volgens de aangifte aanzienlijk lager dan de werkelijk verschuldigde belasting. Daarbij komt dat volgens het hof de man zich ook bewust moet zijn geweest van het indienen van een onjuiste aangifte.
De vereiste aangifte is niet gedaan. De bewijslast mag worden omgekeerd. De man heeft niet doen blijken dat de gemaakte berekeningen van de inspecteur onjuist of willekeurig zijn. Voor fiscale procedures geldt een minder zware bewijslast dan voor strafprocedures. Een vrijspraak in een strafprocedure staat daarom niet in de weg aan het (fiscale) bewijs voor de inkomsten uit de hennepteelt.

Bron: Hof Den Bosch 19-11-2020 (gepubl. 25-11-2020) (ECLI:NL:GHSHE:2020:3636); HR 13-09-2019 (ECLI:NL:HR:2019:1317); Hof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2018 (gepubl. 01-06-2018) (ECLI:NL:GHARL:2018:4913)