scales Wet op belastingen van rechtsverkeer [Tekst geldig vanaf 01-01-2018 tot 01-01-2020]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

scales Wet op belastingen van rechtsverkeer

[Tekst geldig vanaf 01-01-2018 tot 01-01-2020]

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving betreffende de registratie- en de zegelbelasting te vervangen door een meer overzichtelijke en aanzienlijk vereenvoudigde nieuwe wettelijke regeling, welke is aangepast aan de Algemene wet inzake rijksbelastingen scales (Stb. 1959, 301) en aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal (Publikatieblad van 3 oktober 1969);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

scales Hoofdstuk I. Inleidende bepaling

scales Artikel 1

Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven:

  1. een overdrachtsbelasting;

  2. een assurantiebelasting.

scales Hoofdstuk II. Overdrachtsbelasting

Afdeling 1. Belastbaar feit

 
 
 

Artikel 2

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Afdeling 2. Maatstaf van heffing

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Afdeling 3. Tarief en vrijstellingen

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Afdeling 4. Wijze van heffing

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Hoofdstuk III. Assurantiebelasting

 
 
 

Afdeling 1. Belastbaar feit

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Afdeling 2. Maatstaf van heffing

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Afdeling 3. Tarief en vrijstellingen

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Afdeling 4. Wijze van heffing

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 25a

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Afdeling 5. Bijzondere bepalingen

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Afdeling 1. [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 34a [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Afdeling 3. [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Afdeling 4. [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Hoofdstuk V. Beursbelasting

 
 
 

Artikel 40 [Vervallen per 01-07-1990]

 
 
 

Artikel 41 [Vervallen per 01-07-1990]

 
 
 

Artikel 42 [Vervallen per 01-07-1990]

 
 
 

Artikel 43 [Vervallen per 01-07-1990]

 
 
 

Artikel 44 [Vervallen per 01-07-1990]

 
 
 

Artikel 45 [Vervallen per 01-07-1990]

 
 
 

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-1990]

 
 
 

Artikel 47 [Vervallen per 01-07-1990]

 
 
 

Artikel 48 [Vervallen per 01-07-1990]

 
 
 

Artikel 49 [Vervallen per 01-07-1990]

 
 
 

Artikel 50 [Vervallen per 01-07-1990]

 
 
 

Artikel 51 [Vervallen per 01-07-1990]

 
 
 

Hoofdstuk VI. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Hoofdstuk VIA. Bijzondere bepalingen

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2010]

 
 
 

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 56 [Vervallen per 08-12-1995]

 
 
 

Artikel 57 [Vervallen per 08-12-1995]

 
 
 

Artikel 58 [Vervallen per 08-12-1995]

 
 
 

Artikel 59 [Vervallen per 08-12-1995]

 
 
 

Artikel 60 [Vervallen per 08-12-1995]

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

Slotformulier en ondertekening