Besluit verlaagd btw-tarief gewijzigd

22 februari 2021

Dit besluit van de staatssecretaris van Financiën wijzigt het besluit van 22 december 2017 over de toepassing van het verlaagde btw-tarief.

De wijziging betreft de aanpassing van de aanwijzingen in de onderdelen 2.1, 3 en 4 van post a 34 (invalidenwagentjes, overige gehandicaptenvoorzieningen en invalidenkrukken en onderdelen daarvan) en de onderdelen 11 en 14 van post a 35 (orthopedisch schoeisel en overige hulpmiddelen), alsmede het vervallen van onderdeel 7 van post a 48 (bloemstukken) en enkele tekstuele aanpassingen.

Bron: Besluit van 11 februari 2021, nr. 2021 – 2159, Stcrt. 2021, 8639