Opvallende arresten in het jaarverslag van de Hoge Raad 2020

07 april 2021

De Hoge Raad heeft het jaarverslag 2020 gepubliceerd. In het verslag bespreekt de Hoge Raad enkele arresten die belangrijk zijn geweest voor de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en/of rechtsbescherming of die anderszins maatschappelijk relevant zijn.


In 2020 kwamen in totaal 877 fiscale zaken binnen (2019: 1026). Er werden in 2020 866 uitspraken gedaan (2019: 773). In 121 zaken bracht de advocaat-generaal een conclusie, een juridisch advies, uit (2019: 129). Van de 866 uitspraken in 2020 werden 351 zaken ofwel 41% inhoudelijk afgedaan (2019: 355), 114 zaken met een artikel 80a Wet RO-afdoening (2019: 148) en 401 zaken met artikel 81 Wet RO (2019: 270).
In 490 zaken werd het cassatieberoep ongegrond verklaard, 44 zaken werden vernietigd en verwezen (of teruggewezen) naar een hof of rechtbank en 50 zaken werden vernietigd en door de Hoge Raad zelf afgedaan. Op het totaal van het aantal zaken is 11% vernietigd. Een aantal arresten licht de Hoge Raad in het jaarverslag nader toe.

Deelnemingsvrijstelling en schadevergoeding
In juli 2020 heeft de Hoge Raad de regels verduidelijkt over het toepassen van de deelnemingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting op schadevergoedingen in verband met mislukte overnames.

HR 10-07-2020, ECLI:NL:HR:2020:1270

Dividendbelasting en buitenlandse beleggingsfondsen
Op 23 oktober 2020 heeft de Hoge Raad prejudiciƫle vragen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 1 augustus 2016, 8 mei 2017 en 26 februari 2019 beantwoord. Uit de antwoorden op de prejudiciƫle vragen volgt dat een buitenlands beleggingsfonds onder omstandigheden recht kan hebben op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting.

HR 23-10-2020, ECLI:NL:HR:2020:1674

Tijdelijke verhuur via Airbnb
In 2020 oordeelde de belastingkamer van de Hoge Raad tweemaal over fiscale gevolgen van tijdelijke verhuur van (delen van) een eigen woning via Airbnb.

HR 06-11-2020, ECLI:NL:HR:2020:1741

Weigering gemachtigde
In een arrest van 6 november 2020 oordeelde de Hoge Raad over een beslissing van een rechtbank tot het weigeren van een gemachtigde om de belanghebbende in de procedure voor de rechtbank te vertegenwoordigen.

HR 06-11-2020, ECLI:NL:HR:2020:1730

Bron: HR 06-04-2021, Jaarverslag
Meer info: Schadevergoeding niet doorgaan koop aandelen belast (16-07-2020), Buitenlands beleggingsfonds krijgt dividendbelasting terug (28-10-2020), Inschrijving nodig voor kamerverhuurvrijstelling (10-11-2020), Hoge Raad verduidelijkt mogelijkheden weigering gemachtigde (03-02-2021)