Zakelijkheid per boeking in rekening-courant beoordelen

14 mei 2019

In geval van verstrekking van gelden in rekening-courant is sprake van diverse momenten waarop een crediteur gelden aan een vennootschap heeft verstrekt. Steeds zal bij elke geldverstrekking moeten worden beoordeeld of een willekeurige derde het debiteurenrisico zou hebben aanvaard van die geldverstrekking.

Een dga heeft samen met twee andere dga’s alle aandelen in een holding. Deze holding heeft op haar beurt alle aandelen in een bv, die tot doel heeft de exploitatie van een schoenen- en riemenwinkel. In 2013 is de financiële positie van de schoenen- en riemenwinkel verslechterd en uiteindelijk is deze bv ontbonden. De dga heeft een rekening-courantverhouding met de holding gehad. In 2012 verstrekt de dga in rekening-courant aan de holding een bedrag van € 16.000 met omschrijving ‘EV’. Verder vinden er in 2010 en 2011 diverse geringe boekingen plaats. In 2013 heeft de dga hogere bedragen in rekening-courant verstrekt. In geschil bij Hof Den Bosch is de afwaardering van de rekening-courant bij de dga. Het hof is van oordeel dat elke boeking in rekening-courant op zijn zakelijkheid moet worden beoordeeld. Bij twee boekingen staat de omschrijving ‘EV’. Het hof veronderstelt dat dit staat voor eigen vermogen. Verlies nemen op eigen vermogen is niet mogelijk volgens het hof. Het bedrag van € 16.000 is niet aftrekbaar. Verder is het hof van oordeel dat de stortingen in 2010 en 2011 beperkt van omvang zijn en dat het doen van beperkte verstrekkingen van gelden in rekening-courant gebruikelijk is. Verliesneming op deze verstrekkingen in rekening-courant is daarom mogelijk. Voor de verstrekking van gelden in rekening-courant in 2013 ligt dit anders. In 2013 is duidelijk dat de holding en de werkmaatschappij geen verhaal meer kunnen bieden vanwege de slechte financiële resultaten. De dga kan ook geen rente vaststellen op de rekening-courantvordering die het risico op niet-terugbetaling compenseert, anders dan een winstdelende rente. De dga kan voor de verstrekkingen in 2013 in rekening-courant daarom geen afwaarderingsverlies nemen.

Bron: Hof Den Bosch 21-2-2019, nr. 18/00006 (gepubl. 10-5-2019) (ECLI:NL:GHSHE:2019:642)
Wet: art. 3.90 en 3.92 lid 1 Wet IB 2001