Minder hypotheekrenteaftrek als verkoper blijft zitten

10 juni 2021

Rechtbank Zeeland-West-Brabant maakt duidelijk dat het voor een koper van een eigen woning fiscaal nadelig kan zijn als de verkoper de verkochte woning blijft bewonen. Terwijl de verkoper (nog) in die woning verblijft, is voor de koper geen sprake van een eigen woning met alle gevolgen van dien.


Een man koopt op 1 oktober 2015 een woning in Nederland met de bedoeling deze woning samen met zijn echtgenote te bewonen. De man woont echter heel 2016 in België. Bovendien blijven de verkopers van de woning tot 31 augustus 2016 in de woning wonen. Pas op 31 augustus vindt de feitelijke levering plaats. Vanaf die datum start het Belgische echtpaar met het verbouwen van de woning. Op 7 juni 2017 schrijft de vrouw zich in op het adres van de Nederlandse woning. Nadat hij zijn Belgische woning heeft verkocht, laat de man zich eveneens inschrijven op het Nederlandse adres. Tussen de man en de Belastingdienst ontstaat vervolgens een geschil over het moment dat de Nederlandse woning de eigen woning van de man is.
Normaal gesproken heeft een belastingplichtige maar één eigen woning, maar er zijn enkele uitzonderingen. Een woning die leeg staat of in aanbouw is en uitsluitend is bestemd om tijdig als eigen woning te dienen, kan bijvoorbeeld ook een eigen woning zijn. Met tijdig wordt bedoeld: in het desbetreffende kalenderjaar of in een van de drie daaropvolgende jaren. Deze uitzondering is echter hier niet heel 2016 van toepassing. Dat komt doordat de verkopers tot 31 augustus 2016 in de woning hebben verbleven. De woning heeft dus niet leeg gestaan. Op zijn vroegst kan de woning vanaf 31 augustus 2016 voor het Belgische echtpaar een eigen woning vormen. Eerder in 2016 is de Nederlandse woning voor de kopers een woning in box 3 en forfaitair belast tegen de WOZ-waarde.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 28-05-2021 (gepubl. 07-06-2021) (ECLI:NL:RBZWB:2021:2621)
Wet: art. 2.1 lid 1 onderdeel b scales , art. 3.111 lid 1 onderdeel a en lid 3 scales , art. 5.20 scales en art. 7.7 scales Wet IB 2001