Over ons

Sinds enkele jaren maken Sdu en Indicator beide deel uit van ELS (Editions Lefebvre Sarrut), een van de grootste Franse uitgeefconcerns op de markt van juridische vakinformatie en opleidingen. Dit sterke internationale netwerk helpt onze positie verder uit te bouwen. Sdu en Indicator vertalen beide wet- en regelgeving naar de praktijk van alledag. Beide met een focus op juridische en fiscale vakinformatie en advies. Indicator vindt haar oorsprong in het geven van korte, kernachtige adviezen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Sdu heeft twee eeuwen expertise en ervaring en is van een traditionele uitgeverij een multimediale leverancier van vakinformatie geworden. Waar Indicator de taal van de ondernemer feilloos kent, begeeft Sdu zich meer op het terrein van de (fiscaal) professional. Beide krachten worden gebundeld in het nieuwe Fiscaal en Meer en BelastingZaken.
De adviezen in Fiscaal en Meer en BelastingZaken voldoen steeds aan dezelfde basisprincipes: kort en kernachtig, in heldere en duidelijke taal geschreven en direct toepasbaar in de praktijk. Geen grootse theorieën, maar to the point-adviezen gefilterd uit een overvloed van informatie, veranderende wetgeving, rechtspraak, praktijkgevallen en wetenschappelijk onderzoek.

De redacteuren die deze adviezen brengen, zijn stuk voor stuk vakspecialisten. Een netwerk van externe contacten, ook bestaande uit specialisten werkzaam in verschillende bedrijfstakken en in verschillende functies, garandeert dat de adviezen steeds inspelen op en aangepast zijn aan de meest actuele situaties.

Sdu

Sdu voorziet juristen, fiscalisten, beleidsmakers, handhavers en andere juridische professionals van actuele informatie over wet- en regelgeving.
Voor meer informatie over al onze producten: www.sdu.nl

Indicator

Indicator staat al sinds 1990 garant voor onafhankelijk fiscaal, sociaalrechtelijk, financieel en juridisch advies.
Voor meer informatie over al onze producten: www.indicator.nl

Redactie BelastingZaken

mr. R. van Doeselaar
Hoofdredacteur

René van Doeselaar studeerde fiscaal recht. Hij werkte 18 jaar bij de Belastingdienst in tal van functies. Daarna maakte hij de overstap naar uitgeverij Indicator. René geeft leiding aan de redactie van Indicator en stuurt het redactionele team van BelastingZaken aan. Hij heeft zich met name toegelegd op het toegankelijk maken van financieel-juridische informatie voor ondernemers en hun adviseurs.

T: (0492) 593 110
E: R.v.Doeselaar@belastingzaken.nl

 
mr. A.M. Zwaan-Gorter
Redacteur

Annemiek Zwaan heeft haar studie Fiscaal Recht afgerond in Leiden. Na enige tijd als assistent-belastingadviseur werkzaam te zijn geweest, heeft zij de overstap gemaakt naar de redactie van Belastingzaken. Als redacteur probeert zij de fiscale materie zo praktisch mogelijk over te brengen.

T: (070) 378 04 36
E: a.zwaan@belastingzaken.nl

 
drs. J. de Ruijter
Redacteur

Hans de Ruijter legt zich binnen de redactie van Belastingzaken toe op het zo toegankelijk mogelijk maken van informatie gericht op de fiscaal-adviseur. Met als achtergrond onder meer een studie sociale en economische geschiedenis kijkt Hans daarbij graag over de fiscale grenzen heen, en betrekt hij daarbij ook graag informatie uit andere vakgebieden die voor de fiscale praktijk van belang kunnen zijn.

T: (070) 378 97 79
E: h.d.ruijter@belastingzaken.nl

 

Redactieraad

mr. C.W. van Vilsteren-Maters

Btw-adviseur, eigenaresse van Van Vilsteren BTW advies

 
mr. A.M.A de Beer

Bureau Vaktechniek Fiscaal bij Grant Thornton

 
dr. R. Betten

Betten Internationaal Fiscaal Advies

 
mr. D.S.M. Sijtsma

Belastingadviseur bij Mazars