Subsidieregeling STAP-budget per 1 januari 2022, fiscale aftrek scholingsuitgaven vervalt

20 juli 2021

Met ingang van 1 januari 2022 treedt de Subsidieregeling STAP-budget in werking. De fiscale aftrek scholingsuitgaven vervalt per deze datum.

Met het STAP-budget kan iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt in de toekomst een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. De regeling omvat alle personen, ongeacht opleidingsniveau, van 18 jaar en ouder en jonger dan de leeftijd waarop recht op AOW bestaat. De band met de Nederlandse arbeidsmarkt wordt vastgesteld aan de hand van objectieve criteria. De subsidieregeling STAP-budget treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 met uitzondering van enkele onderdelen die in werking treden met ingang van 1 januari 2023. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2027.

Bron: Regeling 08-07-2021, MinSZW en Besluit 12-07-2021, MvF