EC stelt Europese toezichthouder tegen witwassen voor

21 juli 2021

De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering gepresenteerd waaronder een verbod op contante zakelijke betalingen van meer dan € 10.000. Een onafhankelijke, nieuw op te richten autoriteit moet hier toezicht op houden vanaf 2024.

Nederland is groot voorstander van onafhankelijk EU-toezicht, omdat witwassen van crimineel geld een grensoverschrijdend probleem is. Minister Hoekstra juicht het plan dan ook toe. ‘De problemen zijn zo groot, ingrijpend en internationaal, dat ze vragen om een grensoverschrijdende aanpak.’ Nu is het toezicht op de handhaving van antiwitwaswetgeving nationaal geregeld. In Nederland gaat het volgens Hoekstra om jaarlijks € 15 tot 20 miljard.

Cash

De meeste EU-lidstaten hebben al een plafond voor contante betalingen, maar de bedragen verschillen. In Nederland ligt er een wetsvoorstel voor een plafond voor toegestane cashbetalingen van € 3000.

De Commissie wil ook dat alle cryptomunten ook onder de nieuwe Europese antiwitwasregels gaan vallen. Alle aanbieders moeten hun klanten identificeren, achterhalen waarom zij transacties willen doen en dit monitoren. Anonieme crypto wallets worden verboden.

De nieuwe toezichthouder krijgt onder meer de bevoegdheid banken en bedrijven te beboeten als ze de regels die witwaspraktijken moeten voorkomen schenden.

Bron: FD/EU-nieuws, 21-07-2021