Via woning te bereiken schuur geen aanhorigheid

14 september 2021

Een schuur is oorspronkelijk gebouwd voor bedrijfsdoeleinden maar nooit verbouwd. Ook is de schuur stoffig en is het dak niet waterdicht. Dan is die schuur in principe geen aanhorigheid van een (eigen) woning. Zelfs niet als men de schuur via de woning kan bereiken.


Twee kopers verkrijgen ieder voor de onverdeelde helft de eigendom een woonhuis met erf, grond en verdere toebehoren, waaronder twee schuren. Bij het betalen van de overdrachtsbelasting gaan de kopers ervan uit dat de hele verkrijging kwalificeert als een woning. In dat geval geldt het lage tarief van 2%. Maar de inspecteur vindt dat een aangebouwde schuur inclusief ondergrond geen woning vormt. De bedrijfskavel en de bijschuur met ondergrond zijn volgens hem evenmin aan te merken als aanhorigheden bij de woning. De Belastingdienst stelt daarom dat de kopers over een deel van de verkrijging het normale tarief moeten betalen. Zij krijgen daarom naheffingsaanslagen opgelegd. De kopers gaan in beroep tegen deze naheffingsaanslagen.
De fiscus voert voor Rechtbank Noord-Nederland aan dat de aangebouwde schuur en de bijschuur oorspronkelijk zijn gebouwd als bedrijfsgebouwen ten behoeve van een agrarisch bedrijf. De schuren zijn ook in die hoedanigheid gebruikt en later niet verbouwd. Zelfs de kopers moeten toegeven dat zij met beide schuren eigenlijk niets (kunnen) doen. Het dak is namelijk niet waterdicht en het is binnen stoffig. Gezien de grote omvang van de aangebouwde schuur kan de rechtbank zich moeilijk voorstellen dat die schuur ondergeschikt is aan de woning. De kopers voeren nog aan dat de schuren niet meer voor hun oorspronkelijke doel zijn te gebruiken. Ook kunnen zij de aangebouwde schuur vanuit de woning bereiken. Maar deze omstandigheden zijn onvoldoende om de schuren als aanhorigheden van de woning te doen kwalificeren. Daarom laat de rechtbank de naheffingsaanslagen in stand.

Bron: Rb. Noord-Nederland 02-08-2021 (gepubl. 09-09-2021) (ECLI:NL:RBNNE:2021:3603)
Wet: art. 14 WBRV scales