Btw-aftrek ondanks invloed belastingvoordeel op vergoeding

14 september 2021

De invloed van een belastingvoordeel op de hoogte van een vergoeding sluit volgens de Hoge Raad niet uit dat de ondernemer recht heeft op aftrek van voorbelasting.


Een gemeente laat een gebouw tot stand komen voor de huisvesting van een brede school. De totale stichtingskosten van het gebouw bedragen € 5.274.440 inclusief omzetbelasting. De gemeente spreekt met een woningcorporatie af dat zij het gebouw zal verkopen voor € 550.000. De gemeente draagt de hierover verschuldigde btw van € 104.500 op aangifte af. Vervolgens wil zij de btw à € 628.320 aftrekken die de aannemer in rekening heeft gebracht. De Belastingdienst weigert dat en volgens Hof Den Haag is dat terecht. Het hof heeft geoordeeld dat de levering van het schoolgebouw niet is verricht onder bezwarende titel. In dat geval bestaat geen recht op aftrek van omzetbelasting.
Vervolgens gaat de gemeente in cassatie. De Hoge Raad concludeert dat de oordelen van het hof zijn gebaseerd op een onjuiste rechtsopvatting. Het hof hecht bijvoorbeeld waarde aan de omstandigheid dat de hoogte van de vergoeding (mede) is bepaald door een belastingvoordeel dat is beoogd met de structurering van activiteiten. Maar deze omstandigheid is geen factor die afdoet aan het rechtstreekse verband, zo redeneert de Hoge Raad. De oordelen van het hof rechtvaardigen daarom niet de conclusie dat de ontvangen tegenprestatie slechts ten dele de levering van het gebouw vergoedt. De Hoge Raad besluit de zaak te verwijzen naar Hof Amsterdam.

Bron: Hoge Raad 10-09-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1230)
Wet art. 1 lid 1 scales en art. 15 scales Wet OB 1968