Denk aan legitimatie bij opvragen kopie aanslag erfbelasting

14 september 2021

Iemand die een kopie aanslag erfbelasting aanvraagt bij de Belastingdienst moet zich identificeren met een paspoort of identiteitsbewijs (ID). Voor fiscaal dienstverleners is het proces voor het opvragen van een kopie aanslag erfbelasting aangepast.


Tot voor kort moesten fiscaal dienstverleners voor het opvragen van een kopie aanslag erfbelasting van een klant, naast een machtiging, een kopie van hun legitimatie opsturen. Dit proces is aangepast. Fiscaal dienstverleners kunnen volstaan met het meesturen van de machtiging en het beconnummer.
Hoofdregel is dat degene die de kopie aanslag erfbelasting aanvraagt zich bij de Belastingdienst moet identificeren met een paspoort of identiteitsbewijs (ID). Wanneer iemand zich niet op de reguliere wijze wil identificeren, bijvoorbeeld door een paspoort of ID te overleggen met weggelakte foto en/of burgerservicenummer, mag de Belastingdienst de gevraagde informatie niet verstrekken.
Op basis van art.67 AWR geldt de geheimhoudingsplicht. In art. 67 lid 2 letter c AWR is een uitzondering op de geheimhoudingsplicht opgenomen. Deze uitzondering geldt niet als bekendmaking plaatsvindt aan degene op wie de gegevens betrekking hebben, voor zover deze gegevens door of namens hem zijn verstrekt.
Om te voorkomen dat de geheimhoudingsplicht wordt geschonden moeten medewerkers van de Belastingdienst – voordat zij de gevraagde informatie verstrekken – ervan overtuigd zijn dat degene die de informatie opvraagt (of namens wie de informatie wordt opgevraagd), ook daadwerkelijk degene is op wie die gegevens betrekking hebben.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners 09-09-2021