Nog geen rechtsherstel voor spaarders

14 september 2021

Volgens staatssecretaris Vijlbrief past het bieden van rechtsherstel niet in de nog lopende massaal bezwaarprocedures over de jaren 2017 en 2018 en is dit bovendien prematuur. Momenteel staat niet vast dat de opzet van het nieuwe box 3-stelsel met ingang van 2017 in strijd is met het discriminatieverbod, omdat de Hoge Raad hier nog over moet oordelen.


Rechtbank Noord-Nederland oordeelde op 2 augustus 2021 dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 op stelselniveau in strijd is met discriminatieverbod van artikel 14 EVRM. Deze zaak is geselecteerd voor de massaal bezwaarprocedure tegen de vermogensrendementsheffing over 2017 en 2018. Naar het oordeel van de rechtbank ontbreekt een objectieve en – vooral – redelijke rechtvaardiging voor de gelijke behandeling van ongelijke gevallen. Rechtbank Noord-Nederland ziet echter geen mogelijkheden om het ontstane rechtstekort te repareren. De rechtbank kan het discriminatoire karakter van de heffing namelijk niet ongedaan maken. Daarvoor zouden door de rechtbank (rechtspolitieke) keuzes gemaakt moeten worden die aan de wetgever zijn. De rechtbank heeft daarom geconcludeerd dat de beroepen van belanghebbende ongegrond zijn en de aanslagen inkomstenbelasting 2017 en 2018 in stand blijven.
Naast deze zaak zijn er nog tien zaken geselecteerd. In twee van deze zaken heeft Rechtbank Gelderland geconcludeerd dat de forfaitaire rendementsheffing op regelniveau niet in strijd is met art. 1 EP ERVM of het discriminatieverbod van art. 14 EVRM. Deze zaken zijn inmiddels via sprongcassatie voorgelegd aan de Hoge Raad. In deze zaken wordt in oktober een conclusie van de advocaat-generaal verwacht.
In de vier zaken van Rechtbank Noord-Holland is namens de belastingplichtigen hoger beroep ingesteld door de Bond voor Belastingbetalers. Deze wachten op een zitting bij Hof Amsterdam. Tot slot moeten er nog vier zaken bij Rechtbank Den Haag op de rol komen.
Het bieden van rechtsherstel past niet in de nog lopende massaal bezwaarprocedure en is bovendien prematuur. Momenteel staat namelijk niet vast dat de opzet van het nieuwe box 3-stelsel met ingang van 2017 in strijd is met het discriminatieverbod, omdat de Hoge Raad hier nog over moet oordelen. Zodoende is er op dit moment geen aanleiding voor het bieden van rechtsherstel.
Er wordt op het ministerie hard gewerkt aan een voorstel zodat een nieuw kabinet op dit dossier een vliegende start kan maken.

Bron: MvF 10-09-2021, nr. 2021Z14292 (Kamerbrief)
Meer info: Box 3 op stelselniveau strijdig met discriminatieverbod (BZ Actueel 16-08-2021), Rechtbank vindt box 3-heffing sinds 2017 voldoen (BZ Actueel 06-04-2021), Box 3-stelsel is sinds 2017 voldoende redelijk (BZ Actueel 04-03-2021)