Vermogens boven een miljoen mogelijk zwaarder belast

13 oktober 2021

Tijdens de Algemene financiƫle beschouwingen is door de Tweede Kamer een motie ingediend om vermogens boven een miljoen zwaarder te belasten en de belasting op arbeid te verlichten.


Volgens de motie is de vermogensongelijkheid in Nederland hoog. Het aantal miljonairs groeit maar ook het aantal mensen dat naar de voedselbank moet terwijl honderdduizenden mensen met een baan amper kunnen rondkomen. Deze motie is aangenomen.
Een ander motie vraagt de regering te garanderen dat contant geld een wettelijk betaalmiddel blijft. Contant geld wordt door veel mensen nog steeds als een dagelijks betaalmiddel gezien en gebruikt en veel sectoren hebben baat bij het kunnen gebruiken van contant geld. Maar door de coronacrisis is er druk komen te staan op het gebruik van contant geld en ook klinken er in andere landen al geluiden om contant geld af te schaffen.
Daarnaast werd een motie ingediend en aangenomen waarin het kabinet werd verzocht om in internationaal verband te streven naar afspraken waarmee exportkredietverzekeringen voor vervuilende activiteiten op een voor ontwikkelingslanden verantwoorde wijze uitgefaseerd kunnen worden.

Bron: Tweede Kamer 12-10-2021, moties nr. 85, nr. 87 en nr. 102