Nieuw besluit ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting

04 juni 2018

Nieuw besluit ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting

Er is een nieuw besluit ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting gepubliceerd met nieuwe goedkeuringen over de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij inbreng in een bestaande nv of bv, de aanhoudingseis bij certificering van aandelen, de voortzettingseis bij bedrijfsfusie en de verkrijging van aandelen in een OZR bij splitsing.

Het besluit bevat een aantal goedkeuringen voor toepassing van de vrijstellingen in de overdrachtsbelasting (art. 15 Wet Brv). Het bevat de volgende inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van eerdere besluiten:

  • Bij de vrijstelling bedrijfsoverdracht in de familiesfeer gevolgd door inbreng in bv van familielid of personenvennootschap (art. 15 lid 1, b Wet Brv) is de voorwaarde toegevoegd dat voldaan wordt aan de overige voorwaarden van de vrijstelling (onderdelen 2.1. en 2.3)
  • Er is beleid opgenomen over de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij inbreng in een vennootschap die geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft en de omzetting van een vennootschap in een nv of bv (art. 15 lid 1, e Wet Brv) onderdelen 3 t/m 3.10. Het betreft ondermeer de goedkeuring dat de vrijstelling van art. 15 lid 1, onderdeel 2, 2° Wet Brv (omzetting van vennootschap in nv of bv) onder voorwaarden ook van toepassing is bij inbreng in een bestaande bv of nv (onderdeel 3.3);
  • Een goedkeuring dat onder voorwaarden de aanhoudingseis (art. 5 lid 3 Uitv.besl. Wet Brv) voor toegekende aandelen bij omzetting in een nv of bv buiten toepassing blijft in geval van certificering van aandelen (onderdeel 3.8.1);
  • Een goedkeuring dat onder voorwaarden de voortzettingseis voor bij de fusie verkregen onderneming (art. 15 lid 1 h j. 5a Uitv.besl Wet Brv) buiten toepassing blijft in geval van vervreemding van die onderneming onder achterlating van de onroerende zaken (onderdeel 4.1);
  • Een goedkeuring dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij splitsing (art. 15 lid 1, e Wet Brv) onder voorwaarden ook geldt bij de verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon die bij (af)splitsing worden toegekend (onderdeel 6).

Het besluit treedt in werking met ingang van 5 juni 2018.

Bron: MvF 25-05-2018, 2018-50125 (Stcrt. 04-06-2018, 30213)