scales Burgerlijk Wetboek Boek 5 [Tekst geldig vanaf 19-09-2018 tot 01-05-2023]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Burgerlijk Wetboek Boek 5

   [Tekst geldig vanaf 19-09-2018 tot 01-05-2023]

   Boek 5. Zakelijke rechten

   scales Titel 1. Eigendom in het algemeen

    scales Artikel 1

     1.

     Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.

     2.

     Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.

     3.

     De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten.

     scales Artikel 2

      De eigenaar van een zaak is bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen.

      Artikel 3

       
       
       

      Titel 2. Eigendom van roerende zaken

       
       
       

      Artikel 4

       
       
       

      Artikel 5

       
       
       

      Artikel 6

       
       
       

      Artikel 7

       
       
       

      Artikel 8

       
       
       

      Artikel 9

       
       
       

      Artikel 10

       
       
       

      Artikel 11

       
       
       

      Artikel 12

       
       
       

      Artikel 13

       
       
       

      Artikel 14

       
       
       

      Artikel 15

       
       
       

      Artikel 16

       
       
       

      Artikel 17

       
       
       

      Artikel 18

       
       
       

      Artikel 19

       
       
       

      Titel 3. Eigendom van onroerende zaken

       
       
       

      Artikel 20

       
       
       

      Artikel 21

       
       
       

      Artikel 22

       
       
       

      Artikel 23

       
       
       

      Artikel 24

       
       
       

      Artikel 25

       
       
       

      Artikel 26

       
       
       

      Artikel 27

       
       
       

      Artikel 28

       
       
       

      Artikel 29

       
       
       

      Artikel 30

       
       
       

      Artikel 31

       
       
       

      Artikel 32

       
       
       

      Artikel 33

       
       
       

      Artikel 34

       
       
       

      Artikel 35

       
       
       

      Artikel 36

       
       
       

      Titel 4. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven

       
       
       

      Artikel 37

       
       
       

      Artikel 38

       
       
       

      Artikel 39

       
       
       

      Artikel 40

       
       
       

      Artikel 41

       
       
       

      Artikel 42

       
       
       

      Artikel 43

       
       
       

      Artikel 44

       
       
       

      Artikel 45

       
       
       

      Artikel 46

       
       
       

      Artikel 47

       
       
       

      Artikel 48

       
       
       

      Artikel 49

       
       
       

      Artikel 50

       
       
       

      Artikel 51

       
       
       

      Artikel 52

       
       
       

      Artikel 53

       
       
       

      Artikel 54

       
       
       

      Artikel 55

       
       
       

      Artikel 56

       
       
       

      Artikel 57

       
       
       

      Artikel 58

       
       
       

      Artikel 59

       
       
       

      Titel 5. Mandeligheid

       
       
       

      Artikel 60

       
       
       

      Artikel 61

       
       
       

      Artikel 62

       
       
       

      Artikel 63

       
       
       

      Artikel 64

       
       
       

      Artikel 65

       
       
       

      Artikel 66

       
       
       

      Artikel 67

       
       
       

      Artikel 68

       
       
       

      Artikel 69

       
       
       

      Titel 6. Erfdienstbaarheden

       
       
       

      Artikel 70

       
       
       

      Artikel 71

       
       
       

      Artikel 72

       
       
       

      Artikel 73

       
       
       

      Artikel 74

       
       
       

      Artikel 75

       
       
       

      Artikel 76

       
       
       

      Artikel 77

       
       
       

      Artikel 78

       
       
       

      Artikel 79

       
       
       

      Artikel 80

       
       
       

      Artikel 81

       
       
       

      Artikel 82

       
       
       

      Artikel 83

       
       
       

      Artikel 84

       
       
       

      Titel 7. Erfpacht

       
       
       

      Artikel 85

       
       
       

      Artikel 86

       
       
       

      Artikel 87

       
       
       

      Artikel 88

       
       
       

      Artikel 89

       
       
       

      Artikel 90

       
       
       

      Artikel 91

       
       
       

      Artikel 92

       
       
       

      Artikel 93

       
       
       

      Artikel 94

       
       
       

      Artikel 95

       
       
       

      Artikel 96

       
       
       

      Artikel 97

       
       
       

      Artikel 98

       
       
       

      Artikel 99

       
       
       

      Artikel 100

       
       
       

      Titel 8. Opstal

       
       
       

      Artikel 101

       
       
       

      Artikel 102

       
       
       

      Artikel 103

       
       
       

      Artikel 104

       
       
       

      Artikel 105

       
       
       

      Titel 9. Appartementsrechten

       
       
       

      Afdeling 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 106

       
       
       

      Artikel 107

       
       
       

      Artikel 108

       
       
       

      Artikel 109

       
       
       

      Artikel 110

       
       
       

      Artikel 111

       
       
       

      Artikel 112

       
       
       

      Artikel 113

       
       
       

      Artikel 114

       
       
       

      Artikel 115

       
       
       

      Artikel 116

       
       
       

      Artikel 117

       
       
       

      Artikel 118

       
       
       

      Artikel 118a

       
       
       

      Artikel 119

       
       
       

      Artikel 120

       
       
       

      Artikel 121

       
       
       

      Artikel 122

       
       
       

      Artikel 123

       
       
       

      Afdeling 2. De vereniging van eigenaars

       
       
       

      Artikel 124

       
       
       

      Artikel 125

       
       
       

      Artikel 126

       
       
       

      Artikel 127

       
       
       

      Artikel 127a

       
       
       

      Artikel 128

       
       
       

      Artikel 129

       
       
       

      Artikel 130

       
       
       

      Artikel 131

       
       
       

      Artikel 132

       
       
       

      Artikel 133

       
       
       

      Artikel 134

       
       
       

      Artikel 135

       
       
       

      Afdeling 3. Rechten uit verzekeringsovereenkomsten

       
       
       

      Artikel 136

       
       
       

      Artikel 138

       
       
       

      Afdeling 4. Wijziging van de akte van splitsing en opheffing van de splitsing

       
       
       

      Artikel 139

       
       
       

      Artikel 140

       
       
       

      Artikel 140a

       
       
       

      Artikel 140b

       
       
       

      Artikel 141

       
       
       

      Artikel 142

       
       
       

      Artikel 143

       
       
       

      Artikel 144

       
       
       

      Artikel 145

       
       
       

      Artikel 146

       
       
       

      Artikel 147