Bv die één pand verhuurt en PEB uitvoert: geen BOR!

23 november 2021

Als een bv niets meer doet dan het verhuren van één onroerende zaak aan een derde en het uitvoeren van een pensioen in eigen beheer, drijft zij geen materiële onderneming. Daardoor is de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op een eventuele overdracht van de aandelen in die bv.


Een vrouw houdt alle aandelen in een bv die een showroom aan een derde verhuurt. Deze bv is daarnaast belast met de uitvoering van het pensioen in eigen beheer (PEB) van de vrouw. Wanneer de vrouw in 2016 overlijdt, geniet zij daardoor een fictief vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang. Haar erfgenamen verzoeken de inspecteur om dit vervreemdingsvoordeel door te schuiven met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Daarnaast willen zij de BOR in de Successiewet toepassen. Maar voor zowel de inkomsten- als de erfbelasting is de BOR alleen te benutten met betrekking tot ondernemingsvermogen. De fiscus en Rechtbank Gelderland menen dat de bv geen materiële onderneming drijft. Haar activiteiten, de verhuur van de showroom en de uitvoering van de pensioenvoorziening, blijven binnen de grenzen van normaal vermogensbeheer.

Bron: Rb. Gelderland 18-10-2021 (gepubl. 17-11-2021) ( ECLI:NL:RBGEL:2021:5527 gavel )
Wet: art. 4.17a lid 1 onderdeel a scales Wet IB 2001 en art. 35c lid 1 onderdeel c scales SW