Bij misbruik van procesrecht geen doorzendplicht

24 november 2021

Een onbevoegd bestuursorgaan of bestuursrechter heeft een doorzendplicht bij ontvangst van stukken. Die doorzendplicht geldt volgens de Hoge Raad niet als een belastingplichtige bewust stukken stuurt naar het onbevoegde bestuursorgaan of de onbevoegde bestuursrechter om een ontvangstbevestiging te krijgen.


Een adviseur heeft een man als gemachtigde bijgestaan bij het bezwaar tegen een naheffingsaanslag BPM. Om het bezwaarschrift te kunnen behandelen heeft de inspecteur de adviseur verzocht een machtiging van zijn klant te overleggen. De adviseur heeft niet aan dit verzoek voldaan. Daarom heeft de inspecteur de adviseur niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar. Bij Hof Den Bosch is in geschil of de inspecteur het bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.
Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat verzending van de machtiging aan de inspecteur niet is aangetoond. Wel staat vast dat de machtiging is verstuurd naar Rechtbank Gelderland. De klant stelt dat de rechtbank een doorzendplicht heeft. Het hof heeft stelt vast dat van het per ongeluk naar een verkeerd adres versturen van een stuk geen sprake is. De adviseur heeft dit bewust gedaan om een ontvangstbevestiging te krijgen. Dan is volgens het hof sprake van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht. Om die reden is de datum van ontvangst bij Rechtbank Gelderland niet bepalend of een machtiging op tijd is overhandigd. Het verzuim is niet hersteld binnen de door de inspecteur gestelde termijn. Omdat niet is komen vast te staan dat de adviseur zijn klant rechtsgeldig heeft vertegenwoordigd bij het indienen van het bezwaarschrift heeft de inspecteur het bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk verklaard. De adviseur is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het hof. De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaard.

Bron: HR 19-11-2021 ( ECLI:NL:HR:2021:1738 gavel ), Hof Den Bosch 31-12-2020 (gepubl. 11-02-2021) (ECLI:NL:GHSHE:2020:4111)
Wet: art. 6:15 Awb scales