Wijzigingen WAB per 1 januari 2020

09 oktober 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestart met een voorlichtingscampagne over de nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag. Met een checklist kunnen werkgevers nagaan welke acties zij voor 1 januari nog moeten ondernemen. De diverse onderwerpen zijn verder toegelicht in een kennisdocument en een aantal factsheets.

De checklist bevat de volgende punten:

  1. Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie
    De hoogte van de WW-premie heeft impact op de loonaangifte.

  2. Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden
    Werknemers met een oproepcontract moeten vanaf 1 januari minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen voor werk en de werkgever moet na 12 maanden een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren.

  3. Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk

  4. Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

  5. Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag

Daarnaast zijn er nieuwe regels voor mensen in tijdelijke contracten en voor werkgevers die werken met tijdelijke contracten. Werkgever en werknemer kunnen vanaf 2020 drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Ook na 2020 kunnen cao-partijen afspraken maken om af te wijken van deze regeling.
Ontslag wordt straks ook mogelijk wanneer verschillende redenen voor ontslag samen een voldoende en redelijke grond voor ontslag opleveren. Dat heet de ‘cumulatiegrond’.
Bovenstaande wijzigingen zijn verder toegelicht een kennisdocument en een zevental factsheets:

WAB: oproepmaatregelen – informatie voor werkgevers

WAB: oproepmaatregelen – informatie voor werknemers

WAB: payrolling – informatie voor inleners

WAB: payrolling – informatie voor werkgevers

WAB: payrolling – informatie voor werknemers

WAB: de ketenbepaling – informatie voor werkgevers en werknemers

WAB: de premiedifferentiatie WW – informatie voor werkgevers en werknemers

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Bron: Min. SZW 07-10-2019