Opdrachtweigering sluit dienstbetrekking uit

16 oktober 2019

Stel dat iemand werkzaamheden verricht voor een bedrijf, maar opdrachten mag weigeren als hij het te druk heeft met de werkzaamheden voor zijn eenmanszaak. Ook moet hij verrichte werkzaamheden voor eigen rekening overdoen als hij ze de eerste keer niet goed genoeg uitvoert. In zulke situaties is volgens Hof Amsterdam fiscaal gezien geen sprake van een dienstbetrekking.

Een bv houdt zich bezig met het inrichten van winkels. Wanneer haar eigen zeefdrukker door ziekte uitvalt, huurt de bv geregeld de eigenaar van een eenmanszaak in om zeefdrukwerkzaamheden uit te voeren. De inspecteur meent dat de ingehuurde zeefdrukker feitelijk in dienstbetrekking is bij de bv. De belastingrechter constateert dat bepaalde omstandigheden wijzen op een dienstbetrekking. De ingehuurde zeefdrukker blijkt bijvoorbeeld in de praktijk steeds de arbeid persoonlijk te hebben verricht. Bovendien is de bv bevoegd om instructies te geven. Maar de volgende omstandigheden wijzen erop dat geen sprake is van een dienstbetrekking:

  • Het is duidelijk dat de ingehuurde zeefdrukker niet de wil heeft om in dienstbetrekking te zijn bij de bv;

  • De man heeft een grote vrijheid in de manier waarop hij de zeefdrukwerkzaamheden moet uitvoeren. Het gaat de bv vooral om het resultaat;

  • Als het resultaat niet goed is, moet de ingehuurde zeefdrukker zijn opdracht in zijn eigen tijd en voor eigen rekening opnieuw doen;

  • De man mag werkzaamheden weigeren als hij het te druk heeft met zijn eigen ondernemersactiviteiten. Deze situatie heeft zich ook een paar keer voorgedaan;

  • Op grond van de gemaakte afspraken mag de man zich laten vervangen.

Het hof oordeelt dat gezien de genoemde omstandigheden niet is voldaan aan alle voorwaarden voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking.

Bron: Hof Amsterdam 01-10-2019, nr. 18/00323 (gepubl. 16-10-2019) ( ECLI:NL:GHAMS:2019:3451 gavel )
Wet: art. 7:610 BW, art. 3 WW, art. 3 ZW, art. 7 en 8 WIA en art. 2 Wet LB 1964