Ingetrokken besluiten internationaal belastingrecht

23 juni 2022

Financiën heeft enkele beleidsbesluiten over internationaal belastingrecht en premieheffing ingetrokken. De besluiten hebben hun belang verloren door wetswijziging, totstandkoming van een verdrag of door tijdsverloop.


Het gaat om de volgende besluiten:

  • Verdragsrelaties met Tsjechië en Slowakije

  • Verdrag Duitsland, niet-zelfstandige arbeid, begrippen ’tijdelijk’ en ‘verblijven’, inkomsten van directeuren

  • Soevereiniteitsoverdracht Hongkong aan China per 1 juli 1997, belastingverdrag Nederland-China niet in Hongkong van toepassing

  • Hof van Justitie EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing

  • Belastingheffing van door grensarbeiders verkregen aandelenopties in relatie met het Nederlands-Belgische belastingverdrag

  • Besluit voorkoming dubbele belasting 2001; fictieve onderworpenheid, internationaal belastingrecht, buitenlandse belastingplicht; berekening van de ondernemersaftrek voor buitenlandse ondernemers met een vaste inrichting in Nederland

  • Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht.

Bron: MvF 10-06-2022, nr. 2022-165049 (Stcrt. 2022, 15956)