Nieuwe box 3-stelsel per 2025 onzeker

27 juni 2022

Volgens staatssecretaris Van Rij is het onzeker of de gewenste inwerkingtreding van het box 3-stelsel per 2025 haalbaar is. Eerder gaven ambtenaren van Financiën en de Belastingdienst in een overleg met de Tweede Kamer al aan dat het nog maar de vraag is of de nieuwe vermogensbelasting per 1 januari 2025 ingevoerd kan worden.


De Belastingdienst loopt achter op planning. Het hangt van de hoeveelheid werk die verricht moet worden af, of de wet op 1 januari 2025 kan worden ingevoerd. Na de Uitvoeringstoets, die de Belastingdienst na de uitwerking van de wetgeving begin 2023 opstelt, wordt definitief een uitspraak gedaan of de gewenste inwerkingtreding per 2025 haalbaar is.
Er wordt momenteel hard gewerkt om in het derde kwartaal de concept-wetgeving op te leveren. Dit is een ambitieus tijdpad. De omvorming van box 3 is een grote herziening van de inkomstenbelasting met gevolgen voor een grote groep belastingplichtigen, ketenpartners en de Belastingdienst. In een stelsel op basis van werkelijk rendement zijn meer gegevens nodig dan in het huidige forfaitaire stelsel. Gepoogd wordt gebruik te maken van gegevens van ketenpartners zodat zoveel mogelijk gegevens vooraf in de aangifte ingevuld kunnen worden. Dit betekent dat nieuwe gegevensstromen moeten worden ingericht tussen ketenpartners en de Belastingdienst. Ook het tijdspad voor gegevensaanlevering wijzigt.
De staatssecretaris streeft er naar het wetsvoorstel met het nieuwe box 3-stelsel voor het zomerreces van 2023 in te dienen bij de Tweede Kamer. In het vierde kwartaal gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer en in december 2023 verwacht de staatssecretaris de wetgeving te kunnen publiceren in de Staatscourant.
Woensdag 29 juni debatteert de commissie van Financiën met Van Rij over de nieuwe vermogenstax.

Bron: MvF 24-06-2022, nr. 2022-0000172543 – Kamerbrief