Hof bevestigt opvragen data museumkaarthouder door fiscus

07 november 2019

Ook Hof Amsterdam oordeelt dat de Belastingdienst de gegevens van een museumkaarthouder kan vorderen van de stichting die de museumkaart exploiteert.

Een stichting exploiteert een museumjaarkaart. De Belastingdienst probeert de fiscale woonplaats te achterhalen van een van de kaarthouders. Daarom houdt de inspecteur een derdenonderzoek bij de stichting. Hij vraagt aan de stichting op welke data en op welke locaties de desbetreffende kaarthouder zijn museumkaart heeft gebruikt. De stichting weigert deze informatie te verstrekken, maar Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de Belastingdienst de museumkaartgegevens mag opvragen.
Wanneer de stichting in hoger beroep gaat, bevestigt het hof de uitspraak van de rechtbank. Het hof merkt daarbij op dat de bevoegdheid van de Belastingdienst om inlichtingen te vragen in het kader van een derdenonderzoek in beginsel zeer ruim is. Zeker als de inspecteur vraagt naar de gegevens van een specifiek individu. Het hof merkt op dat de bevoegdheid van de fiscus om inlichtingen te vragen wordt beperkt als die vragen de activiteiten van de stichting in gevaar brengen. De stichting weet echter niet duidelijk te maken waarin dat gevaar in dit geval nu precies schuilt.

Bron: Hof Amsterdam 05-11-2019, nr. 200.253.188/01 (gepubl. 06-11-2019) (ECLI:NL:GHAMS:2019:3967)
Wet: art. 4, 47 lid 2 en 53 AWR
Meer info: Naar het museum… de fiscus kijkt mee (BZ Actueel, 29-01-2019)