Eindejaarsregeling 2022 ter consultatie

03 augustus 2022

Financiën heeft de regelingen waarin aan het einde van het jaar wijzigingen worden aangebracht en die bekend worden gemaakt in het Eindejaarsbesluit ter consultatie voorgelegd.


Het ministerie is voornemens de volgende regelingen te wijzigen:

 • de Uitvoeringregeling inkomstenbelasting 2001 (UR IB 2001);

 • de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (UR LB 2011);

 • de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 (UB DB 1965);

 • de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting (UR Seb);

 • de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (UR BPM 1992);

 • de Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994 (UR MRB 1994);

 • de Algemene Douaneregeling (Adr);

 • de Uitvoeringsregeling op Accijns (URA);

 • de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UR AWIR);

 • de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994);

 • de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (UR IW 1990);

 • de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 (UR Ikoa 2004)

 • de Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken (URVAD)

Er kan tot 29 augustus 2022 worden gereageerd.

Bron: MvF 25-07-2022, internetconsultatie Eindejaarsregeling 2022