Wezenskenmerken DAC6 iedere twee jaar geëvalueerd

04 augustus 2022

Volgens de richtlijn DAC6 moeten de wezenskenmerken elke twee jaar geëvalueerd worden. De Europese Commissie heeft hiervoor onlangs een enquête gehouden.


In de enquête kunnen de EU-lidstaten hun visie op de wezenskenmerken en de zogenaamde ‘main benefit tests’ (constructies om bepaalde fiscale voordelen) geven. Nederland heeft de enquête ingevuld. Uit het besprekingsverslag van de Europese werkgroep inzake automatische gegevensuitwisseling, blijkt dat ook de andere lidstaten uitgebreid hebben gereageerd op de enquête.

Bron: MDR team Belastingdienst 03-08-2022
Meer info: Mandatory rules, leidraad gepubliceerd ( BZ Advies 2020, nr. 8 page ), MDR: de wezenskenmerken (BZ magazine 2020, nr. 1)