Besluit reiskostenvergoeding auto en ov geactualiseerd

26 september 2022

Financiën heeft een besluit gepubliceerd over de fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling van een auto of een fiets en privégebruik auto in de loonheffingen en inkomstenbelasting.


Het gaat om een actualisering van het besluit van 20 maart 2015. In het besluit is een aantal verwijzingen aangepast en zijn de niet meer van belang zijnde gedeelten van onderdeel 9 verwijderd. Onderdeel 4 bevat een verduidelijking voor situaties waarin een werkgever met terugwerkende kracht met ingang van het begin van het kalenderjaar een vaste vergoeding voor reiskosten toekent.
Onderdeel 6 gaat over de afschrijving van een terbeschikkinggestelde fiets. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.
Het besluit is met ingang van 24 september 2022 in werking getreden.

Bron: MvF 06-09-2022, nr. 2022-192540 (Stcrt. 2022, 24901)
Practice note: Vaste kostenvergoedingen spiralbound