scales Grondwet [Tekst geldig vanaf 01-11-2022 tot 22-02-2023]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Grondwet

   [Tekst geldig vanaf 01-11-2022 tot 22-02-2023]

   Algemene bepaling

   De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.

   scales Hoofdstuk 1. Grondrechten

    scales Artikel 1

     Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

     scales Artikel 2

      1.

      De wet regelt wie Nederlander is.

      2.

      De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.

      3.

      Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.

      4.

      Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

      Artikel 3

       
       
       

      Artikel 4

       
       
       

      Artikel 5

       
       
       

      Artikel 6

       
       
       

      Artikel 7

       
       
       

      Artikel 8

       
       
       

      Artikel 9

       
       
       

      Artikel 10

       
       
       

      Artikel 11

       
       
       

      Artikel 12

       
       
       

      Artikel 13

       
       
       

      Artikel 14

       
       
       

      Artikel 15

       
       
       

      Artikel 16

       
       
       

      Artikel 17

       
       
       

      Artikel 18

       
       
       

      Artikel 19

       
       
       

      Artikel 20

       
       
       

      Artikel 21

       
       
       

      Artikel 22

       
       
       

      Artikel 23

       
       
       

      Hoofdstuk 2. Regering

       
       
       

      § 1. Koning

       
       
       

      Artikel 24

       
       
       

      Artikel 25

       
       
       

      Artikel 26

       
       
       

      Artikel 27

       
       
       

      Artikel 28

       
       
       

      Artikel 29

       
       
       

      Artikel 30

       
       
       

      Artikel 31

       
       
       

      Artikel 32

       
       
       

      Artikel 33

       
       
       

      Artikel 34

       
       
       

      Artikel 35

       
       
       

      Artikel 36

       
       
       

      Artikel 37

       
       
       

      Artikel 38

       
       
       

      Artikel 39

       
       
       

      Artikel 40

       
       
       

      Artikel 41

       
       
       

      § 2. Koning en ministers

       
       
       

      Artikel 42

       
       
       

      Artikel 43

       
       
       

      Artikel 44

       
       
       

      Artikel 45

       
       
       

      Artikel 46

       
       
       

      Artikel 47

       
       
       

      Artikel 48

       
       
       

      Artikel 49

       
       
       

      Hoofdstuk 3. Staten-Generaal

       
       
       

      § 1. Inrichting en samenstelling

       
       
       

      Artikel 50

       
       
       

      Artikel 51

       
       
       

      Artikel 52

       
       
       

      Artikel 53

       
       
       

      Artikel 54

       
       
       

      Artikel 55

       
       
       

      Artikel 56

       
       
       

      Artikel 57

       
       
       

      Artikel 57a

       
       
       

      Artikel 58

       
       
       

      Artikel 59

       
       
       

      Artikel 60

       
       
       

      Artikel 61

       
       
       

      Artikel 62

       
       
       

      Artikel 63

       
       
       

      Artikel 64

       
       
       

      § 2. Werkwijze

       
       
       

      Artikel 65

       
       
       

      Artikel 66

       
       
       

      Artikel 67

       
       
       

      Artikel 68

       
       
       

      Artikel 69

       
       
       

      Artikel 70

       
       
       

      Artikel 71

       
       
       

      Artikel 72

       
       
       

      Hoofdstuk 4. Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies

       
       
       

      Artikel 73

       
       
       

      Artikel 74

       
       
       

      Artikel 75

       
       
       

      Artikel 76

       
       
       

      Artikel 77

       
       
       

      Artikel 78

       
       
       

      Artikel 78a

       
       
       

      Artikel 79

       
       
       

      Artikel 80

       
       
       

      Hoofdstuk 5. Wetgeving en bestuur

       
       
       

      § 1. Wetten en andere voorschriften

       
       
       

      Artikel 81

       
       
       

      Artikel 82

       
       
       

      Artikel 83

       
       
       

      Artikel 84

       
       
       

      Artikel 85

       
       
       

      Artikel 86

       
       
       

      Artikel 87

       
       
       

      Artikel 88

       
       
       

      Artikel 89

       
       
       

      § 2. Overige bepalingen

       
       
       

      Artikel 90

       
       
       

      Artikel 91

       
       
       

      Artikel 92

       
       
       

      Artikel 93

       
       
       

      Artikel 94

       
       
       

      Artikel 95

       
       
       

      Artikel 96

       
       
       

      Artikel 97

       
       
       

      Artikel 98

       
       
       

      Artikel 99

       
       
       

      Artikel 99a

       
       
       

      Artikel 100

       
       
       

      Artikel 101 [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel 102 [Vervallen per 18-07-2000]

       
       
       

      Artikel 103

       
       
       

      Artikel 104

       
       
       

      Artikel 105

       
       
       

      Artikel 106

       
       
       

      Artikel 107

       
       
       

      Artikel 108 [Vervallen per 25-03-1999]

       
       
       

      Artikel 109

       
       
       

      Artikel 110

       
       
       

      Artikel 111

       
       
       

      Hoofdstuk 6. Rechtspraak

       
       
       

      Artikel 112

       
       
       

      Artikel 113

       
       
       

      Artikel 114

       
       
       

      Artikel 115

       
       
       

      Artikel 116

       
       
       

      Artikel 117

       
       
       

      Artikel 118

       
       
       

      Artikel 119

       
       
       

      Artikel 120

       
       
       

      Artikel 121

       
       
       

      Artikel 122

       
       
       

      Hoofdstuk 7. Provincies, gemeenten, Caribische openbare lichamen, waterschappen en andere openbare lichamen

       
       
       

      Artikel 123

       
       
       

      Artikel 124

       
       
       

      Artikel 125

       
       
       

      Artikel 126

       
       
       

      Artikel 127

       
       
       

      Artikel 128

       
       
       

      Artikel 128a [Nog niet in werking]

       
       
       

      Artikel 129

       
       
       

      Artikel 130

       
       
       

      Artikel 131

       
       
       

      Artikel 132

       
       
       

      Artikel 132a

       
       
       

      Artikel 133

       
       
       

      Artikel 133a [Nog niet in werking]

       
       
       

      Artikel 134

       
       
       

      Artikel 135

       
       
       

      Artikel 136

       
       
       

      Hoofdstuk 8. Herziening van de Grondwet

       
       
       

      Artikel 137

       
       
       

      Artikel 138

       
       
       

      Artikel 139

       
       
       

      Artikel 140

       
       
       

      Artikel 141

       
       
       

      Artikel 142

       
       
       

      Additionele artikelen

       
       
       

      Artikel I [Vervallen per 30-08-2022]

       
       
       

      Artikel II [Vervallen per 30-08-2022]

       
       
       

      Artikel III [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel IV

       
       
       

      Artikel V

       
       
       

      Artikel VI

       
       
       

      Artikel VII [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel VIII [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel IX

       
       
       

      Artikel X [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XI [Vervallen per 02-11-1999]

       
       
       

      Artikel XII [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XIII [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XIV [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XV [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XVI [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XVII [Vervallen per 25-03-1999]

       
       
       

      Artikel XVIII [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XIX

       
       
       

      Artikel XX [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XXI [Vervallen per 02-11-1999]

       
       
       

      Artikel XXII [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XXIII [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XXIV [Vervallen per 25-03-1999]

       
       
       

      Artikel XXV [Vervallen per 25-03-1999]

       
       
       

      Artikel XXVI [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XXVII [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XXVIII [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XXIX [Vervallen per 01-11-1995]

       
       
       

      Artikel XXX [Vervallen per 02-11-1999]

       
       
       

      Artikel XXXI [Nog niet in werking]