scales Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

   [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

   Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

   Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

   Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 te vervangen door een wet ingevolge welke de motorrijtuigenbelasting voor personenauto's, bestelauto’s en motorrijwielen ter zake van het houden van die motorrijtuigen wordt geheven en voor andere motorrijtuigen ter zake van het rijden op de weg;

   Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

   scales Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

    scales Afdeling 1. Belastbaar feit

     scales Artikel 1

      1.

      Onder de naam «motorrijtuigenbelasting» wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een personenauto, een bestelauto, een motorrijwiel, een vrachtauto of een autobus.

      2.

      Voor motorrijtuigen die behoren tot een bedrijfsvoorraad en voor motorrijtuigen die voor het verrichten van werkzaamheden daaraan bij een herstelbedrijf zijn, kan de belasting, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden met betrekking tot het gebruik, in afwijking van het eerste lid worden geheven ter zake van de ten behoeve van die motorrijtuigen opgegeven kentekens als bedoeld in artikel 37, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

      Afdeling 2. Definities

       
       
       

      Artikel 2

       
       
       

      Artikel 3

       
       
       

      Artikel 4

       
       
       

      Artikel 5

       
       
       

      Hoofdstuk II. Belastingplichtige

       
       
       

      Artikel 6

       
       
       

      Artikel 7

       
       
       

      Artikel 8

       
       
       

      Artikel 9

       
       
       

      Hoofdstuk III. Wijze van heffing

       
       
       

      Afdeling 1. Tijdvak

       
       
       

      Artikel 10

       
       
       

      Artikel 11

       
       
       

      Artikel 12

       
       
       

      Artikel 13

       
       
       

      Afdeling 2. Aangifte en tijdstip van betaling

       
       
       

      Artikel 14

       
       
       

      Artikel 15

       
       
       

      Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2016]

       
       
       

      Artikel 17

       
       
       

      Afdeling 3. Teruggaaf

       
       
       

      Artikel 18

       
       
       

      Afdeling 4. Schorsing

       
       
       

      Artikel 19

       
       
       

      Artikel 20

       
       
       

      Artikel 21

       
       
       

      Hoofdstuk IV. Tarief

       
       
       

      Afdeling 1. Algemeen

       
       
       

      Artikel 22

       
       
       

      Afdeling 2. Tarief personenauto

       
       
       

      Artikel 23

       
       
       

      Artikel 23a

       
       
       

      Artikel 23b

       
       
       

      Afdeling 3. Tarief bestelauto

       
       
       

      Artikel 24

       
       
       

      Artikel 24aa

       
       
       

      Artikel 24a

       
       
       

      Artikel 24b

       
       
       

      Afdeling 4. Tarief motorrijwiel

       
       
       

      Artikel 25

       
       
       

      Afdeling 5. Tarief vrachtauto

       
       
       

      Artikel 25a

       
       
       

      Afdeling 6. Tarief rijdende winkel

       
       
       

      Artikel 25b

       
       
       

      Afdeling 7.

       
       
       

      Artikel 25c

       
       
       

      Afdeling 8. Tarief buitenlands motorrijtuig

       
       
       

      Artikel 26

       
       
       

      Afdeling 9. Overige bepalingen

       
       
       

      Artikel 27

       
       
       

      Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 29 [Vervallen per 01-04-2007]

       
       
       

      Artikel 30

       
       
       

      Artikel 31

       
       
       

      Artikel 32 [Vervallen per 01-01-1998]

       
       
       

      Hoofdstuk V. Naheffing

       
       
       

      Artikel 33

       
       
       

      Artikel 34

       
       
       

      Artikel 35

       
       
       

      Artikel 35a

       
       
       

      Artikel 36

       
       
       

      Artikel 37

       
       
       

      Hoofdstuk VI. Teruggaaf bedrijfsvoertuigenpark

       
       
       

      Afdeling 1. Recht op teruggaaf

       
       
       

      Artikel 37a

       
       
       

      Afdeling 2. Vergunning bedrijfsvoertuigenpark

       
       
       

      Artikel 37b

       
       
       

      Afdeling 3. Bedrag van de teruggaaf

       
       
       

      Artikel 37c

       
       
       

      Afdeling 4. Boetebepaling

       
       
       

      Artikel 37d

       
       
       

      Afdeling 5. Aanvullende bepalingen

       
       
       

      Artikel 37e

       
       
       

      Artikel 37f

       
       
       

      Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 46 [Vervallen per 01-07-1997]

       
       
       

      Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 50 [Vervallen per 01-10-2008]

       
       
       

      Artikel 51 [Vervallen per 01-01-1998]

       
       
       

      Artikel 51a [Vervallen per 01-07-1997]

       
       
       

      Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 53 [Vervallen per 01-10-2008]

       
       
       

      Artikel 54 [Vervallen per 01-10-2008]

       
       
       

      Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2007]

       
       
       

      Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2007]

       
       
       

      Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2007]

       
       
       

      Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2007]

       
       
       

      Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2007]

       
       
       

      Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2007]

       
       
       

      Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2007]

       
       
       

      Hoofdstuk VII. Motorrijtuigen in een bedrijfsvoorraad of bij een herstelbedrijf

       
       
       

      Afdeling 1. Belastingplichtige

       
       
       

      Artikel 62

       
       
       

      Afdeling 2. Wijze van heffing

       
       
       

      Artikel 63

       
       
       

      Artikel 64

       
       
       

      Afdeling 3. Aangifte

       
       
       

      Artikel 65

       
       
       

      Afdeling 4. Teruggaaf

       
       
       

      Artikel 66

       
       
       

      Afdeling 5. Tarief

       
       
       

      Artikel 67

       
       
       

      Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Afdeling 6. Naheffing

       
       
       

      Artikel 69

       
       
       

      Artikel 70

       
       
       

      Hoofdstuk VIII. Vrijstellingen

       
       
       

      Artikel 71

       
       
       

      Artikel 72

       
       
       

      Artikel 73

       
       
       

      Artikel 74

       
       
       

      Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2007]

       
       
       

      Artikel 76

       
       
       

      Artikel 77

       
       
       

      Hoofdstuk IX. Controle

       
       
       

      Artikel 77a

       
       
       

      Artikel 78

       
       
       

      Artikel 79

       
       
       

      Hoofdstuk X. Bijzondere bepalingen

       
       
       

      Artikel 80

       
       
       

      Artikel 81

       
       
       

      Artikel 81a

       
       
       

      Artikel 82

       
       
       

      Artikel 83

       
       
       

      Artikel 84

       
       
       

      Hoofdstuk Xa. Overgangsrecht oudere motorrijtuigen

       
       
       

      Artikel 84a

       
       
       

      Artikel 84b

       
       
       

      Hoofdstuk XI. Slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 85

       
       
       

      Artikel 86

       
       
       

      Slotformulier en ondertekening