scales Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 [Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

scales Opschrift

  scales Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

   [Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

   De Staatssecretaris van Financiën, voorzover nodig in overeenstemming met de Minister van Justitie,

   Besluit:

   scales Artikel 1

   scales Hoofdstuk 1. Organisatie van de Belastingdienst

    scales Artikel 2

     1.

     Er is een rijksbelastingdienst onder de naam Belastingdienst. De Belastingdienst bestaat uit het directoraat-generaal Belastingdienst, het directoraat-generaal Douane en het directoraat-generaal Toeslagen. De Belastingdienst is belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen en andere bij of krachtens de wet opgedragen taken.

     2.

     De Belastingdienst staat onder het gezag van de Minister van Financiën.

     Artikel 3

      
      
      

     Artikel 3a

      
      
      

     Artikel 4

      
      
      

     Hoofdstuk 2. Aanwijzing van functionarissen

      
      
      

     Artikel 5

      
      
      

     Artikel 5a

      
      
      

     Artikel 5b

      
      
      

     Artikel 6

      
      
      

     Artikel 6a [Vervallen per 01-01-2018]

      
      
      

     Artikel 7

      
      
      

     Artikel 7a

      
      
      

     Artikel 8

      
      
      

     Artikel 9

      
      
      

     Artikel 9a

      
      
      

     Artikel 10

      
      
      

     Hoofdstuk 3. Ressortering onder functionarissen

      
      
      

     Artikel 11

      
      
      

     Artikel 11a [Vervallen per 12-03-2013]

      
      
      

     Artikel 12 [Vervallen per 12-03-2013]

      
      
      

     Artikel 13 [Vervallen per 12-03-2013]

      
      
      

     Artikel 13a [Vervallen per 12-03-2013]

      
      
      

     Artikel 14 [Vervallen per 12-03-2013]

      
      
      

     Artikel 15 [Vervallen per 12-03-2013]

      
      
      

     Artikel 16 [Vervallen per 12-03-2013]

      
      
      

     Artikel 17 [Vervallen per 12-03-2013]

      
      
      

     Artikel 18

      
      
      

     Artikel 19

      
      
      

     Artikel 20

      
      
      

     Artikel 21 [Vervallen per 12-03-2013]

      
      
      

     Artikel 22 [Vervallen per 12-03-2013]

      
      
      

     Artikel 23 [Vervallen per 12-03-2013]

      
      
      

     Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2013]

      
      
      

     Artikel 25 [Vervallen per 01-08-2008]

      
      
      

     Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

      
      
      

     Artikel 26

      
      
      

     Artikel 26a [Vervallen per 30-04-2021]

      
      
      

     Artikel 26b [Vervallen per 01-01-2014]

      
      
      

     Artikel 27

      
      
      

     Artikel 27a

      
      
      

     Artikel 28

      
      
      

     Artikel 29

      
      
      

     Slotformulier en ondertekening

      
      
      

     Bijlage [Vervallen per 12-03-2013]