scales Belastingwet BES [Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Belastingwet BES

   [Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

   Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

   Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

   Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen zodat voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt voorzien in een fiscaal stelsel op het moment dat in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk der Nederlanden deze eilanden als openbaar lichaam onderdeel gaan uitmaken van het land Nederland;

   Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

   scales Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

    scales Artikel 1.1

     De bepalingen van deze belastingwet gelden op de BES eilanden bij de heffing van de BES belastingen alsmede de invordering van de BES belastingen.

     scales Artikel 1.2

      Krachtens deze belastingwet worden de volgende belastingen geheven en ingevorderd:

      1. vastgoedbelasting;

      2. opbrengstbelasting;

      3. algemene bestedingsbelasting;

      4. overdrachtsbelasting, en

      5. kansspelbelasting.

      Artikel 1.3

       
       
       

      Artikel 1.4

       
       
       

      Artikel 1.5

       
       
       

      Hoofdstuk II Inkomstenbelasting

       
       
       

      Hoofdstuk III Loonbelasting

       
       
       

      Hoofdstuk IV. Vastgoedbelasting

       
       
       

      Titel 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 4.1

       
       
       

      Titel 2. Belastingplichtige

       
       
       

      Artikel 4.2

       
       
       

      Titel 3. Voorwerp van belasting

       
       
       

      Artikel 4.3

       
       
       

      Artikel 4.4

       
       
       

      Titel 4. Heffingsmaatstaf en waardevaststelling

       
       
       

      Artikel 4.5

       
       
       

      Artikel 4.6

       
       
       

      Artikel 4.7

       
       
       

      Artikel 4.8

       
       
       

      Titel 5. Tarief

       
       
       

      Artikel 4.9

       
       
       

      Artikel 4.10

       
       
       

      Titel 6. Overig

       
       
       

      Artikel 4.11

       
       
       

      Hoofdstuk V. Opbrengstbelasting

       
       
       

      Titel 1. Belastingplicht

       
       
       

      Artikel 5.1

       
       
       

      Artikel 5.2

       
       
       

      Titel 2. Voorwerp van de belasting

       
       
       

      Artikel 5.3

       
       
       

      Artikel 5.4

       
       
       

      Titel 3. Tarief

       
       
       

      Artikel 5.5

       
       
       

      Titel 4. Wijze van heffing

       
       
       

      Artikel 5.6

       
       
       

      Artikel 5.7

       
       
       

      Titel 5. Bijzondere bepalingen

       
       
       

      Artikel 5.8

       
       
       

      Artikel 5.9

       
       
       

      Artikel 5.10

       
       
       

      Hoofdstuk VI. Algemene bestedingsbelasting

       
       
       

      Titel 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 6.1

       
       
       

      Artikel 6.2

       
       
       

      Artikel 6.3

       
       
       

      Titel 2. Heffing ter zake van leveringen en diensten

       
       
       

      Afdeling 1. Belastbaar feit

       
       
       

      Artikel 6.4

       
       
       

      Artikel 6.5

       
       
       

      Artikel 6.5a

       
       
       

      Artikel 6.6

       
       
       

      Artikel 6.7

       
       
       

      Artikel 6.7a

       
       
       

      Artikel 6.7b

       
       
       

      Artikel 6.7c

       
       
       

      Artikel 6.7d

       
       
       

      Artikel 6.7e

       
       
       

      Artikel 6.7f

       
       
       

      Artikel 6.7g

       
       
       

      Artikel 6.7h

       
       
       

      Artikel 6.7i

       
       
       

      Artikel 6.7j

       
       
       

      Artikel 6.7k

       
       
       

      Artikel 6.7l

       
       
       

      Artikel 6.8

       
       
       

      Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

       
       
       

      Artikel 6.9

       
       
       

      Artikel 6.10

       
       
       

      Artikel 6.10a

       
       
       

      Afdeling 3. Vrijstellingen

       
       
       

      Artikel 6.11

       
       
       

      Afdeling 4. Wijze van heffing

       
       
       

      Artikel 6.12

       
       
       

      Artikel 6.13

       
       
       

      Artikel 6.14

       
       
       

      Artikel 6.15

       
       
       

      Artikel 6.16

       
       
       

      Titel 3. Heffing ter zake van invoer

       
       
       

      Afdeling 1. Belastbaar feit

       
       
       

      Artikel 6.17

       
       
       

      Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

       
       
       

      Artikel 6.18

       
       
       

      Artikel 6.19

       
       
       

      Artikel 6.19a

       
       
       

      Afdeling 3. Vrijstellingen

       
       
       

      Artikel 6.20

       
       
       

      Afdeling 4. Wijze van heffing

       
       
       

      Artikel 6.21

       
       
       

      Titel 4. Bijzondere regelingen

       
       
       

      Artikel 6.22

       
       
       

      Titel 5. Bijzondere bepalingen

       
       
       

      Artikel 6.23

       
       
       

      Artikel 6.24

       
       
       

      Artikel 6.25

       
       
       

      Artikel 6.26

       
       
       

      Titel 6. Slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 6.27

       
       
       

      Artikel 6.28

       
       
       

      Hoofdstuk VII. Overdrachtsbelasting

       
       
       

      Titel 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 7.1

       
       
       

      Artikel 7.2

       
       
       

      Titel 2. Aard van belasting

       
       
       

      Artikel 7.3

       
       
       

      Artikel 7.4

       
       
       

      Titel 3. Verdeling van een gemeenschap

       
       
       

      Artikel 7.5

       
       
       

      Artikel 7.6

       
       
       

      Artikel 7.7

       
       
       

      Artikel 7.8

       
       
       

      Artikel 7.9

       
       
       

      Artikel 7.10

       
       
       

      Artikel 7.11

       
       
       

      Titel 4. Bedrag en grondslagen

       
       
       

      Artikel 7.12

       
       
       

      Artikel 7.13

       
       
       

      Artikel 7.14

       
       
       

      Titel 5. Belastingschuld, voldoening, teruggave en verjaring

       
       
       

      Artikel 7.15

       
       
       

      Artikel 7.16

       
       
       

      Artikel 7.17

       
       
       

      Artikel 7.18

       
       
       

      Artikel 7.19

       
       
       

      Artikel 7.20

       
       
       

      Artikel 7.21

       
       
       

      Titel 6. Bijzondere bepalingen

       
       
       

      Artikel 7.22

       
       
       

      Artikel 7.23

       
       
       

      Artikel 7.24

       
       
       

      Hoofdstuk VIIa. Kansspelbelasting

       
       
       

      Titel 1. Belastingplicht

       
       
       

      Artikel 7a.1

       
       
       

      Artikel 7a.2

       
       
       

      Titel 2. Voorwerp van de belasting

       
       
       

      Artikel 7a.3

       
       
       

      Titel 3. Vrijstellingen

       
       
       

      Artikel 7a.4

       
       
       

      Titel 4. Tarief

       
       
       

      Artikel 7a.5

       
       
       

      Titel 5. Wijze van heffing

       
       
       

      Artikel 7a.6

       
       
       

      Artikel 7a.7

       
       
       

      Artikel 7a.8

       
       
       

      Artikel 7a.9

       
       
       

      Artikel 7a.10

       
       
       

      Hoofdstuk VIII. Formeel belastingrecht en invordering van bes belastingen

       
       
       

      Titel 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 8.1

       
       
       

      Artikel 8.2

       
       
       

      Titel 2. Heffing van BES belastingen

       
       
       

      Afdeling 1. De aangifte

       
       
       

      Artikel 8.3. Aangiftebiljet, uitreiking, modellen

       
       
       

      Artikel 8.4. Aangifteplicht, heffing bij wege van aanslag

       
       
       

      Artikel 8.5. Aangifteplicht, heffing door voldoening of afdracht

       
       
       

      Artikel 8.6. Uitstel indiening

       
       
       

      Afdeling 2. Heffing bij wege van aanslag

       
       
       

      Artikel 8.7. Afwijken van aangifte, aanslagtermijn

       
       
       

      Artikel 8.8. Voorlopige aanslag

       
       
       

      Artikel 8.9. Besluit geen aanslag

       
       
       

      Artikel 8.10. Navordering

       
       
       

      Afdeling 3. Heffing bij wege van voldoening en afdracht op aangifte

       
       
       

      Artikel 8.11. Verplichting, voldoening of afdracht op aangifte

       
       
       

      Artikel 8.12. Naheffing

       
       
       

      Titel 3. Bijzondere bepalingen voor de belastingheffing

       
       
       

      Afdeling 1. Vertegenwoordiging

       
       
       

      Artikel 8.13. Volmacht, weigeren vertegenwoordiging

       
       
       

      Artikel 8.14. Vertegenwoordiging

       
       
       

      Artikel 8.15. Uitsluiting vertegenwoordiging

       
       
       

      Artikel 8.16. Niet voor strafvervolging

       
       
       

      Afdeling 2. Domiciliekeuze

       
       
       

      Artikel 8.17. Domiciliekeuze

       
       
       

      Artikel 8.18. Geen vaste woon- of vestigingsplaats

       
       
       

      Afdeling 3. Toekenning van bevoegdheden

       
       
       

      Artikel 8.19. Hardheidsclausule

       
       
       

      Artikel 8.20. Ambtshalve vermindering

       
       
       

      Afdeling 4. Geheimhouding

       
       
       

      Artikel 8.21. Geheimhouding

       
       
       

      Titel 4. Bestuurlijke boeten

       
       
       

      Afdeling 1. Verzuim- en vergrijpboeten

       
       
       

      Artikel 8.22. Verzuim aangifte doen

       
       
       

      Artikel 8.23. Verzuim voldoening of afdracht op aangifte

       
       
       

      Artikel 8.24. Verzuim verstrekken opgave werknemers en niet-werknemers

       
       
       

      Artikel 8.24a. Verzuim indienen jaarrekening

       
       
       

      Artikel 8.25. Vergrijp aanslagbelastingen

       
       
       

      Artikel 8.26. Vergrijp aangiftebelastingen

       
       
       

      Afdeling 2. Voorschriften inzake het opleggen van bestuurlijke boeten

       
       
       

      Artikel 8.27. Aankondiging vergrijpboete

       
       
       

      Artikel 8.27a. Vergrijpboete na verzuimboete

       
       
       

      Artikel 8.28. Boete bij beschikking

       
       
       

      Artikel 8.29. Verplichtingen gelden mede voor boeteoplegging

       
       
       

      Artikel 8.30. Zwijgrecht

       
       
       

      Artikel 8.31. Verhoor

       
       
       

      Artikel 8.32. Inzage

       
       
       

      Artikel 8.33. Inkeerbepaling

       
       
       

      Artikel 8.34. Samenloop boete en strafrechterlijke uitspraak

       
       
       

      Artikel 8.35. Geen boete na overlijden

       
       
       

      Artikel 8.36. Evenredige vermindering

       
       
       

      Artikel 8.37. Anderen dan de belastingplichtige of inhoudingsplichtige

       
       
       

      Titel 5. De invordering van bes belastingen

       
       
       

      Afdeling 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 8.38. Taken en bevoegdheden ontvanger

       
       
       

      Artikel 8.39. Kosten

       
       
       

      Artikel 8.40. Toerekening van betalingen

       
       
       

      Artikel 8.41. Geen schorsing

       
       
       

      Artikel 8.41a

       
       
       

      Afdeling 2. Invordering in eerste aanleg

       
       
       

      Artikel 8.42. Aanslagbiljet

       
       
       

      Artikel 8.43. Moment invordering aanslag

       
       
       

      Afdeling 3. Invordering in tweede aanleg

       
       
       

      Artikel 8.44. Aanmaning en interest

       
       
       

      Artikel 8.45. Dwanginvordering

       
       
       

      Artikel 8.46. Invordering door middel van dwangschrift

       
       
       

      Artikel 8.47. Eisen aan dwangschrift

       
       
       

      Artikel 8.48. Betekening door de belastingdeurwaarder

       
       
       

      Artikel 8.49. Tenuitvoerlegging dwangschriften

       
       
       

      Artikel 8.50. Invordering van het volledige bedrag bij beslag

       
       
       

      Artikel 8.51. Betaling aan belastingdeurwaarder

       
       
       

      Artikel 8.52. Versnelde invordering

       
       
       

      Artikel 8.53. Verzet

       
       
       

      Artikel 8.54. Invordering bij derden

       
       
       

      Afdeling 4. Bijzondere bepalingen voor de invordering

       
       
       

      Paragraaf 1. Verhaalsrechten

       
       
       

      Artikel 8.55. Voorrecht

       
       
       

      Artikel 8.56. Bodemrecht

       
       
       

      Paragraaf 2. Uitstel van betaling en kwijtschelding

       
       
       

      Artikel 8.57. Uitstel van betaling

       
       
       

      Artikel 8.58. Kwijtschelding

       
       
       

      Paragraaf 3. Verrekening en verjaring

       
       
       

      Artikel 8.59. Verrekening

       
       
       

      Artikel 8.60. Verjaring

       
       
       

      Afdeling 5. Aansprakelijkheid

       
       
       

      Paragraaf 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 8.61. Reikwijdte aansprakelijkheid

       
       
       

      Artikel 8.62. Formele bepalingen

       
       
       

      Paragraaf 2. Aansprakelijkheidsbepalingen

       
       
       

      Artikel 8.63. Aansprakelijkheid voor de algemene bestedingsbelasting

       
       
       

      Artikel 8.64. Aansprakelijkheid voor afnemers voor de algemene bestedingsbelasting

       
       
       

      Artikel 8.65. Bestuurdersaansprakelijkheid

       
       
       

      Artikel 8.65a. Bestuurdersaansprakelijkheid volledig rechtsbevoegd lichaam

       
       
       

      Artikel 8.66. Aansprakelijkheid voor de loonbelasting

       
       
       

      Artikel 8.67. Inlenersaansprakelijkheid

       
       
       

      Artikel 8.68. Ketenaansprakelijkheid

       
       
       

      Artikel 8.69. Aangewezen bedrijfssectoren en bedrijfstakken

       
       
       

      Artikel 8.70. Aansprakelijkheid voor de vastgoedbelasting

       
       
       

      Artikel 8.71. Aansprakelijkheid voor de opbrengstbelasting

       
       
       

      Artikel 8.72. Aansprakelijkheid voor de overdrachtsbelasting

       
       
       

      Artikel 8.73. Verhaal op de belastingschuldige of de inhoudingsplichtige

       
       
       

      Titel 6. Bepalingen van strafrecht en strafvordering

       
       
       

      Artikel 8.74. Delictsomschrijvingen

       
       
       

      Artikel 8.75. Geheimhoudingsplicht

       
       
       

      Artikel 8.76. Delicten verplichtingen belastingheffing

       
       
       

      Artikel 8.77. Strafbepalingen gedelegeerde wetgeving

       
       
       

      Artikel 8.78. Kwalificatiebepaling

       
       
       

      Artikel 8.79. Opsporingsbevoegdheid

       
       
       

      Artikel 8.80. Proces-verbaal

       
       
       

      Artikel 8.81. Transactiebevoegdheid

       
       
       

      Artikel 8.82. Uittreksels van vonnissen

       
       
       

      Titel 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing en invordering

       
       
       

      Artikel 8.83. Inlichtingenverplichting

       
       
       

      Artikel 8.84. Wijze verstrekking gegevens en inlichtingen

       
       
       

      Artikel 8.85. Toegang gebouwen en gronden

       
       
       

      Artikel 8.86. Administratieplicht

       
       
       

      Artikel 8.87. Inlichtingenverplichtingen administratieplichtigen

       
       
       

      Artikel 8.88. Verschoningsrecht

       
       
       

      Artikel 8.89. Deskundigen en tolken

       
       
       

      Artikel 8.89a. Factuurplicht administratieplichtigen

       
       
       

      Artikel 8.90. Verplichtingen ten behoeve van de invordering

       
       
       

      Artikel 8.91. Inlichtingen overheidsinstellingen

       
       
       

      Titel 8. Rechtspleging

       
       
       

      Afdeling 1. Bezwaar

       
       
       

      Artikel 8.92. Bezwaar

       
       
       

      Artikel 8.93. Uitspraak op bezwaar

       
       
       

      Artikel 8.94. Verlenging termijn uitspraak

       
       
       

      Artikel 8.95. Vergoeding proceskosten

       
       
       

      Artikel 8.96. Geen schorsende werking bezwaar

       
       
       

      Afdeling 2. [Vervallen per 30-06-2015]

       
       
       

      Artikel 8.97 [Vervallen per 30-06-2015]

       
       
       

      Artikel 8.98 [Vervallen per 30-06-2015]

       
       
       

      Artikel 8.99 [Vervallen per 30-06-2015]

       
       
       

      Artikel 8.100 [Vervallen per 30-06-2015]

       
       
       

      Afdeling 3. Beroep

       
       
       

      Artikel 8.101. Beroep

       
       
       

      Artikel 8.102. Geen schorsende werking beroep

       
       
       

      Artikel 8.102a. Behandeling door een enkelvoudige en een meervoudige kamer

       
       
       

      Artikel 8.102b. Gelijke toepassing voorschriften en bevoegdheden

       
       
       

      Artikel 8.103. Indienen en vereisten beroepschrift

       
       
       

      Artikel 8.104. Griffierecht

       
       
       

      Artikel 8.104a. Doorzendverplichting griffier

       
       
       

      Artikel 8.105. Reactie inspecteur

       
       
       

      Artikel 8.106. Repliek en dupliek

       
       
       

      Artikel 8.106a. Vereenvoudigde behandeling

       
       
       

      Artikel 8.106b. Verzet

       
       
       

      Artikel 8.107. Onderzoek ter zitting

       
       
       

      Artikel 8.108. Vertegenwoordiging en bijstand

       
       
       

      Artikel 8.109. Getuigen, deskundigen en tolken van het Gerecht in eerste aanleg

       
       
       

      Artikel 8.110. Getuigen en deskundigen van partijen

       
       
       

      Artikel 8.111. Schorsing, sluiting en heropening van het onderzoek

       
       
       

      Artikel 8.112. Schriftelijke uitspraak

       
       
       

      Artikel 8.113. Mondelinge uitspraak

       
       
       

      Artikel 8.114. Omkering bewijslast

       
       
       

      Artikel 8.115a. Proceskostenveroordeling

       
       
       

      Artikel 8.115b. Schadevergoeding

       
       
       

      Artikel 8.116. Toezending afschrift

       
       
       

      Afdeling 3a. Hoger beroep

       
       
       

      Artikel 8.116a. Hoger beroep

       
       
       

      Artikel 8.116b. Overeenkomstige toepassing

       
       
       

      Artikel 8.116c. Griffierecht

       
       
       

      Artikel 8.116d. Strekking uitspraak

       
       
       

      Afdeling 4. Beroep op een ander college

       
       
       

      Artikel 8.117. Bevoegdheid in burgerlijke en strafzaken

       
       
       

      Artikel 8.118. Toepasselijk recht

       
       
       

      Artikel 8.119. Maximum

       
       
       

      Titel 9. Bepalingen van internationaal recht

       
       
       

      Afdeling 1. Voorkoming van dubbele belasting

       
       
       

      Artikel 8.120. Voorkoming van dubbele belasting. Andere staten.

       
       
       

      Artikel 8.121. Voorkoming van dubbele belasting. Nederland

       
       
       

      Artikel 8.122. Diplomatieke, consulaire en andere vertegenwoordigers

       
       
       

      Artikel 8.123. Internationale organisaties

       
       
       

      Afdeling 2. Internationale bijstandsverlening

       
       
       

      Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

       
       
       

      Artikel 8.124. Reikwijdte

       
       
       

      Paragraaf 2. Vormen van door de BES eilanden te verlenen bijstand

       
       
       

      Artikel 8.125. Op verzoek verstrekken van inlichtingen

       
       
       

      Artikel 8.126. Automatisch verstrekken van inlichtingen

       
       
       

      Artikel 8.127. Spontaan verstrekken van inlichtingen

       
       
       

      Paragraaf 3. Notificatie van stukken

       
       
       

      Artikel 8.128. Notificatie

       
       
       

      Paragraaf 4. Onderzoek in het kader van te verlenen bijstand

       
       
       

      Artikel 8.129. Onderzoek

       
       
       

      Artikel 8.130. Gelijktijdig onderzoek

       
       
       

      Artikel 8.131. Aanwezigheid buitenlandse ambtenaar

       
       
       

      Artikel 8.132. Aanwezigheid ambtenaar BES

       
       
       

      Artikel 8.133. Strafrechtelijke bepaling

       
       
       

      Paragraaf 4a. Verplichtingen ten behoeve van de automatische uitwisseling van inlichtingen volgens de Common Reporting Standard

       
       
       

      Artikel 8.133a

       
       
       

      Artikel 8.133b

       
       
       

      Paragraaf 5. Begrenzing van door de BES eilanden te verlenen bijstand

       
       
       

      Artikel 8.134. Begrenzingen verlenen bijstand

       
       
       

      Paragraaf 6. Geheimhouding; gebruik van inlichtingen

       
       
       

      Artikel 8.135. Geheimhoudingsplicht andere staat

       
       
       

      Artikel 8.136. Gebruik inlichtingen

       
       
       

      Afdeling 3. Bijstand bij invordering

       
       
       

      Artikel 8.137. Bijstand bij invordering

       
       
       

      Hoofdstuk IX. Spaartegoeden

       
       
       

      Titel 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 9.1

       
       
       

      Artikel 9.2

       
       
       

      Artikel 9.3

       
       
       

      Artikel 9.4

       
       
       

      Artikel 9.5

       
       
       

      Titel 2. Identificatieverplichtingen

       
       
       

      Artikel 9.6

       
       
       

      Titel 3. De uitwisseling van informatie

       
       
       

      Artikel 9.7

       
       
       

      Artikel 9.8

       
       
       

      Artikel 9.9

       
       
       

      Artikel 9.10

       
       
       

      Hoofdstuk X. Slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 10.1

       
       
       

      Artikel 10.2

       
       
       

      Slotformulier en ondertekening