OESO: meer belastingopbrengsten door belastinghervormingen

23 januari 2023

Uit een door de OESO uitgevoerde impactanalyse blijkt dat de aangekondigde internationale belastinghervormingen veel meer belastingopbrengsten zullen genereren dan OESO eerder had voorspeld.


Vanwege de globalisering en digitalisering hebben 135 landen afspraken gemaakt over een in te voeren minimum niveau aan winstbelasting (pijler 2). Veel multinationale ondernemingen kunnen namelijk hun activiteiten zo structureren dat ze geen of heel weinig belasting betalen. Eerder voorspelde de OESO dat de gemaakte afspraken over een minimumwinstbelasting zouden resulteren in een extra wereldwijde belastingopbrengst van USD 150 miljard. Uit de analyse blijkt nu dat de OESO een wereldwijde opbrengst van USD 220 miljard verwacht ofwel 9% van de wereldwijde inkomsten uit vennootschapsbelasting. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de eerdere voorspelling van USD 150 miljard.

Meer belastingopbrengsten Pijler 1 Veel multinationale ondernemingen behalen winsten in landen waar ze feitelijk niet zijn gevestigd. Ook op dat gebied is een hervorming voorgesteld (pijler 1). Die hervorming moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van belastingopbrengsten. Deze hervormingen leveren naar schatting tussen de USD 13 miljard en USD 36 miljard belastinginkomsten op.

Hervormingen hebben gunstige invloed Met name de lage- en middeninkomenslanden profiteren naar verwachting het meest van de hervormingen. OESO-secretaris-generaal Mathias Cormann geeft aan dat de internationale gemeenschap een behoorlijke vooruitgang heeft geboekt bij de invoering van de hervormingen. Deze hervormingen moeten de internationale belastingregelingen eerlijker maken en beter laten werken in een gedigitaliseerde, geglobaliseerde wereldeconomie. De nieuwe impactanalyse laat het belang zien van een snelle en wereldwijde invoering van de hervormingen. Zo kunnen de belastingopbrengsten vanwege de aanzienlijke potentiële winsten gerealiseerd worden. Een wereldwijde invoering van de hervormingen helpt ook het internationale belastingstelsel stabiel te maken en de fiscale zekerheid te vergroten. Ook voorkomt het de eenzijdige groei van belastingen op digitale diensten en daarmee samenhangende belasting- en handelsgeschillen. Dat komt de wereldeconomie en economieën over de hele wereld ten goede, volgens Cormann.

Bron: OESO 18-01-2023