scales Burgerlijk Wetboek Boek 7 [Tekst geldig vanaf 18-02-2023 tot 01-07-2023]

Inhoudsopgave

scales Opschrift

  scales Burgerlijk Wetboek Boek 7

   [Tekst geldig vanaf 18-02-2023 tot 01-07-2023]

   Boek 7. Bijzondere overeenkomsten

   scales Titel 1. Koop en ruil

    scales Afdeling 1. Koop: Algemene bepalingen

     scales Artikel 1

      Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

      Artikel 2

       
       
       

      Artikel 3

       
       
       

      Artikel 4

       
       
       

      Artikel 5

       
       
       

      Artikel 5a

       
       
       

      Artikel 6

       
       
       

      Artikel 6a

       
       
       

      Artikel 7

       
       
       

      Artikel 8

       
       
       

      Afdeling 2. Verplichtingen van de verkoper

       
       
       

      Artikel 9

       
       
       

      Artikel 10

       
       
       

      Artikel 11

       
       
       

      Artikel 12

       
       
       

      Artikel 13

       
       
       

      Artikel 14

       
       
       

      Artikel 15

       
       
       

      Artikel 16

       
       
       

      Artikel 17

       
       
       

      Artikel 18

       
       
       

      Artikel 18a

       
       
       

      Artikel 19

       
       
       

      Afdeling 3. Bijzondere gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de verkoper

       
       
       

      Artikel 19a

       
       
       

      Artikel 20

       
       
       

      Artikel 21

       
       
       

      Artikel 22

       
       
       

      Artikel 23

       
       
       

      Artikel 24

       
       
       

      Artikel 25

       
       
       

      Afdeling 4. Verplichtingen van de koper

       
       
       

      Artikel 26

       
       
       

      Artikel 27

       
       
       

      Artikel 28

       
       
       

      Artikel 29

       
       
       

      Artikel 30

       
       
       

      Afdeling 5. Bijzondere gevolgen van verzuim van de koper

       
       
       

      Artikel 31

       
       
       

      Artikel 32

       
       
       

      Afdeling 6. Bijzondere gevallen van ontbinding

       
       
       

      Artikel 33

       
       
       

      Artikel 34

       
       
       

      Artikel 35

       
       
       

      Afdeling 7. Schadevergoeding

       
       
       

      Artikel 36

       
       
       

      Artikel 37

       
       
       

      Artikel 38

       
       
       

      Afdeling 8. Recht van reclame

       
       
       

      Artikel 39

       
       
       

      Artikel 40

       
       
       

      Artikel 41

       
       
       

      Artikel 42

       
       
       

      Artikel 43

       
       
       

      Artikel 44

       
       
       

      Afdeling 9. Koop op proef

       
       
       

      Artikel 45

       
       
       

      Artikel 46

       
       
       

      Afdeling 9A. [Vervallen per 13-06-2014]

       
       
       

      Artikel 46a [Vervallen per 13-06-2014]

       
       
       

      Artikel 46b [Vervallen per 13-06-2014]

       
       
       

      Artikel 46c [Vervallen per 13-06-2014]

       
       
       

      Artikel 46d [Vervallen per 13-06-2014]

       
       
       

      Artikel 46e [Vervallen per 13-06-2014]

       
       
       

      Artikel 46f [Vervallen per 13-06-2014]

       
       
       

      Artikel 46g [Vervallen per 01-11-2009]

       
       
       

      Artikel 46h [Vervallen per 13-06-2014]

       
       
       

      Artikel 46i [Vervallen per 13-06-2014]

       
       
       

      Artikel 46j [Vervallen per 13-06-2014]

       
       
       

      Afdeling 10. Koop van vermogensrechten

       
       
       

      Artikel 47

       
       
       

      Artikel 48

       
       
       

      Afdeling 10A. [Vervallen per 23-02-2011]

       
       
       

      Artikel 48a [Vervallen per 23-02-2011]

       
       
       

      Artikel 48b [Vervallen per 23-02-2011]

       
       
       

      Artikel 48c [Vervallen per 23-02-2011]

       
       
       

      Artikel 48d [Vervallen per 23-02-2011]

       
       
       

      Artikel 48e [Vervallen per 23-02-2011]

       
       
       

      Artikel 48f [Vervallen per 23-02-2011]

       
       
       

      Artikel 48g [Vervallen per 23-02-2011]

       
       
       

      Afdeling 12. Ruil

       
       
       

      Artikel 49

       
       
       

      Artikel 50

       
       
       

      Titel 1aa. Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten tussen handelaren en consumenten

       
       
       

      Afdeling 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 50aa

       
       
       

      Artikel 50ab

       
       
       

      Afdeling 2. Verplichtingen van de handelaar

       
       
       

      Artikel 50ac

       
       
       

      Artikel 50ad

       
       
       

      Artikel 50ae

       
       
       

      Artikel 50af

       
       
       

      Afdeling 3. Bijzondere gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de handelaar

       
       
       

      Artikel 50ag

       
       
       

      Artikel 50ah

       
       
       

      Artikel 50ai

       
       
       

      Artikel 50aj

       
       
       

      Artikel 50ak

       
       
       

      Artikel 50al

       
       
       

      Artikel 50am

       
       
       

      Afdeling 4. Verplichtingen van de consument

       
       
       

      Artikel 50an

       
       
       

      Artikel 50ao

       
       
       

      Afdeling 5. Slotbepaling

       
       
       

      Artikel 50ap

       
       
       

      Titel 1a. Overeenkomsten betreffende het gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, bijstand en uitwisseling

       
       
       

      Artikel 50a

       
       
       

      Artikel 50b

       
       
       

      Artikel 50c

       
       
       

      Artikel 50d

       
       
       

      Artikel 50e

       
       
       

      Artikel 50f

       
       
       

      Artikel 50g

       
       
       

      Artikel 50h

       
       
       

      Artikel 50i

       
       
       

      Titel 2. Financiëlezekerheidsovereenkomsten

       
       
       

      Artikel 51

       
       
       

      Artikel 52

       
       
       

      Artikel 53

       
       
       

      Artikel 54

       
       
       

      Artikel 55

       
       
       

      Artikel 56 [Vervallen per 01-05-2008]

       
       
       

      Titel 2a. Consumentenkredietovereenkomsten

       
       
       

      Afdeling 1. Bepalingen ter uitvoering van richtlijn nr. 2008/48/EG van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten

       
       
       

      Onderafdeling 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 57

       
       
       

      Artikel 58

       
       
       

      Onderafdeling 2. Informatieverstrekking en handelingen voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst

       
       
       

      Artikel 59

       
       
       

      Artikel 60

       
       
       

      Onderafdeling 3. Informatie en rechten betreffende kredietovereenkomsten

       
       
       

      Artikel 61

       
       
       

      Artikel 62

       
       
       

      Artikel 63

       
       
       

      Artikel 64

       
       
       

      Artikel 65

       
       
       

      Artikel 66

       
       
       

      Artikel 67

       
       
       

      Artikel 68

       
       
       

      Artikel 69

       
       
       

      Artikel 70

       
       
       

      Onderafdeling 4. Jaarlijks kostenpercentage

       
       
       

      Artikel 71

       
       
       

      Onderafdeling 5. Kredietgevers en kredietbemiddelaars

       
       
       

      Artikel 72

       
       
       

      Onderafdeling 6. Slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 73

       
       
       

      Afdeling 2. Overige bepalingen betreffende consumentenkredietovereenkomsten

       
       
       

      Artikel 74

       
       
       

      Artikel 75

       
       
       

      Artikel 76

       
       
       

      Artikel 77

       
       
       

      Artikel 78

       
       
       

      Artikel 79

       
       
       

      Artikel 80

       
       
       

      Artikel 81

       
       
       

      Artikel 82

       
       
       

      Artikel 83

       
       
       

      Titel 2b. Goederenkrediet

       
       
       

      Afdeling 1. Goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen

       
       
       

      Artikel 84

       
       
       

      Artikel 85

       
       
       

      Artikel 86

       
       
       

      Artikel 87

       
       
       

      Artikel 88

       
       
       

      Artikel 89

       
       
       

      Artikel 90

       
       
       

      Artikel 91

       
       
       

      Artikel 92

       
       
       

      Artikel 93

       
       
       

      Artikel 94

       
       
       

      Artikel 95

       
       
       

      Artikel 96

       
       
       

      Artikel 97

       
       
       

      Artikel 98

       
       
       

      Artikel 99

       
       
       

      Artikel 100

       
       
       

      Afdeling 2. Huurkoop onroerende zaken

       
       
       

      Onderafdeling 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 101

       
       
       

      Artikel 102

       
       
       

      Artikel 103

       
       
       

      Artikel 104

       
       
       

      Artikel 105

       
       
       

      Artikel 106

       
       
       

      Artikel 107

       
       
       

      Artikel 108

       
       
       

      Artikel 109

       
       
       

      Artikel 110

       
       
       

      Artikel 111

       
       
       

      Artikel 112

       
       
       

      Onderafdeling 2. Huurkoop van woonruimte

       
       
       

      Artikel 113

       
       
       

      Artikel 114

       
       
       

      Artikel 115

       
       
       

      Artikel 116

       
       
       

      Artikel 117

       
       
       

      Afdeling 3. Consumentenkredietovereenkomsten betreffende voor bewoning bestemde onroerende zaken

       
       
       

      Onderafdeling 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 118

       
       
       

      Artikel 119

       
       
       

      Onderafdeling 2. Informatieverstrekking en handelingen voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst

       
       
       

      Artikel 120

       
       
       

      Artikel 121

       
       
       

      Artikel 122

       
       
       

      Artikel 123

       
       
       

      Onderafdeling 3. Jaarlijks kostenpercentage

       
       
       

      Artikel 124

       
       
       

      Onderafdeling 4. Informatie en rechten betreffende kredietovereenkomsten

       
       
       

      Artikel 125

       
       
       

      Artikel 126

       
       
       

      Artikel 127

       
       
       

      Artikel 128

       
       
       

      Artikel 128a

       
       
       

      Onderafdeling 5. Slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 128b

       
       
       

      Artikel 128c

       
       
       

      Titel 2c. Geldlening

       
       
       

      Artikel 129

       
       
       

      Artikel 129a

       
       
       

      Artikel 129b

       
       
       

      Artikel 129c

       
       
       

      Artikel 129d

       
       
       

      Artikel 129e

       
       
       

      Artikel 129f

       
       
       

      Titel 2d. Overeenkomst van pandbelening

       
       
       

      Artikel 130

       
       
       

      Artikel 131

       
       
       

      Artikel 132

       
       
       

      Artikel 133

       
       
       

      Artikel 134

       
       
       

      Artikel 135

       
       
       

      Artikel 136

       
       
       

      Artikel 137

       
       
       

      Artikel 138

       
       
       

      Artikel 139

       
       
       

      Artikel 140

       
       
       

      Titel 3. Schenking

       
       
       

      Artikel 175

       
       
       

      Artikel 176

       
       
       

      Artikel 177

       
       
       

      Artikel 178

       
       
       

      Artikel 179

       
       
       

      Artikel 180

       
       
       

      Artikel 181

       
       
       

      Artikel 182

       
       
       

      Artikel 183

       
       
       

      Artikel 184

       
       
       

      Artikel 185

       
       
       

      Artikel 186

       
       
       

      Artikel 187

       
       
       

      Artikel 188

       
       
       

      Titel 4. Huur

       
       
       

      Afdeling 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 201

       
       
       

      Artikel 202

       
       
       

      Afdeling 2. Verplichtingen van de verhuurder

       
       
       

      Artikel 203

       
       
       

      Artikel 204

       
       
       

      Artikel 205

       
       
       

      Artikel 206

       
       
       

      Artikel 207

       
       
       

      Artikel 208

       
       
       

      Artikel 209

       
       
       

      Artikel 210

       
       
       

      Artikel 211

       
       
       

      Afdeling 3. De verplichtingen van de huurder

       
       
       

      Artikel 212

       
       
       

      Artikel 213

       
       
       

      Artikel 214

       
       
       

      Artikel 215

       
       
       

      Artikel 216

       
       
       

      Artikel 217

       
       
       

      Artikel 218

       
       
       

      Artikel 219

       
       
       

      Artikel 220

       
       
       

      Artikel 221

       
       
       

      Artikel 222

       
       
       

      Artikel 223

       
       
       

      Artikel 224

       
       
       

      Artikel 225

       
       
       

      Afdeling 4. De overgang van de huur bij overdracht van de verhuurde zaken en het eindigen van de huur

       
       
       

      Artikel 226

       
       
       

      Artikel 227

       
       
       

      Artikel 228

       
       
       

      Artikel 229

       
       
       

      Artikel 230

       
       
       

      Artikel 230a

       
       
       

      Artikel 231

       
       
       

      Afdeling 5. Huur van woonruimte

       
       
       

      Onderafdeling 1. Algemeen

       
       
       

      Artikel 232

       
       
       

      Artikel 233

       
       
       

      Artikel 234

       
       
       

      Artikel 235

       
       
       

      Artikel 236

       
       
       

      Artikel 236a

       
       
       

      Artikel 237

       
       
       

      Artikel 238

       
       
       

      Artikel 239

       
       
       

      Artikel 240

       
       
       

      Artikel 241

       
       
       

      Artikel 242

       
       
       

      Artikel 243

       
       
       

      Artikel 244

       
       
       

      Artikel 245

       
       
       

      Onderafdeling 2. Huurprijzen en andere vergoedingen

       
       
       

      Paragraaf 1. Huurprijzen

       
       
       

      Artikel 246

       
       
       

      Artikel 247

       
       
       

      Artikel 247a

       
       
       

      Artikel 248

       
       
       

      Artikel 249

       
       
       

      Artikel 250

       
       
       

      Artikel 251

       
       
       

      Artikel 252

       
       
       

      Artikel 252a

       
       
       

      Artikel 252b

       
       
       

      Artikel 252c

       
       
       

      Artikel 253

       
       
       

      Artikel 254

       
       
       

      Artikel 255

       
       
       

      Artikel 255a

       
       
       

      Artikel 256 [Vervallen per 01-04-2007]

       
       
       

      Artikel 257

       
       
       

      Paragraaf 2. Andere vergoedingen

       
       
       

      Artikel 258

       
       
       

      Artikel 259

       
       
       

      Artikel 260

       
       
       

      Artikel 261

       
       
       

      Artikel 261a

       
       
       

      Paragraaf 3. Slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 262

       
       
       

      Artikel 263

       
       
       

      Artikel 264

       
       
       

      Artikel 265

       
       
       

      Onderafdeling 3. Medehuur en voortzetting van de huur

       
       
       

      Artikel 266

       
       
       

      Artikel 267

       
       
       

      Artikel 268

       
       
       

      Artikel 268a

       
       
       

      Artikel 269

       
       
       

      Artikel 270

       
       
       

      Artikel 270a

       
       
       

      Artikel 270b

       
       
       

      Onderafdeling 4. Het eindigen van de huur

       
       
       

      Artikel 271

       
       
       

      Artikel 272

       
       
       

      Artikel 273

       
       
       

      Artikel 274

       
       
       

      Artikel 274a

       
       
       

      Artikel 274b

       
       
       

      Artikel 274c

       
       
       

      Artikel 274d

       
       
       

      Artikel 274e

       
       
       

      Artikel 274f

       
       
       

      Artikel 275

       
       
       

      Artikel 276

       
       
       

      Artikel 277

       
       
       

      Artikel 278

       
       
       

      Artikel 279

       
       
       

      Artikel 280

       
       
       

      Artikel 281

       
       
       

      Artikel 282

       
       
       

      Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte

       
       
       

      Artikel 290

       
       
       

      Artikel 291

       
       
       

      Artikel 292

       
       
       

      Artikel 293

       
       
       

      Artikel 294

       
       
       

      Artikel 295

       
       
       

      Artikel 296

       
       
       

      Artikel 297

       
       
       

      Artikel 298

       
       
       

      Artikel 299

       
       
       

      Artikel 300

       
       
       

      Artikel 301

       
       
       

      Artikel 302

       
       
       

      Artikel 303

       
       
       

      Artikel 304

       
       
       

      Artikel 305

       
       
       

      Artikel 306

       
       
       

      Artikel 307

       
       
       

      Artikel 308

       
       
       

      Artikel 309

       
       
       

      Artikel 310

       
       
       

      Titel 5. Pacht

       
       
       

      Afdeling 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 311

       
       
       

      Artikel 312

       
       
       

      Artikel 313

       
       
       

      Artikel 314

       
       
       

      Artikel 315

       
       
       

      Artikel 316

       
       
       

      Afdeling 2. Vorm van de pachtovereenkomst

       
       
       

      Artikel 317

       
       
       

      Afdeling 3. Goedkeuring van de pachtovereenkomst

       
       
       

      Artikel 318

       
       
       

      Artikel 319

       
       
       

      Artikel 320

       
       
       

      Artikel 321

       
       
       

      Artikel 322

       
       
       

      Artikel 323

       
       
       

      Artikel 324

       
       
       

      Afdeling 4. Duur van de pachtovereenkomst

       
       
       

      Artikel 325

       
       
       

      Artikel 326

       
       
       

      Afdeling 5. Pachtprijs

       
       
       

      Artikel 327

       
       
       

      Artikel 328

       
       
       

      Artikel 329

       
       
       

      Artikel 330

       
       
       

      Artikel 331

       
       
       

      Artikel 332

       
       
       

      Artikel 333

       
       
       

      Artikel 334 [Vervallen per 01-01-2012]

       
       
       

      Artikel 335

       
       
       

      Afdeling 6. Verplichtingen van de verpachter

       
       
       

      Artikel 336

       
       
       

      Artikel 337

       
       
       

      Artikel 338

       
       
       

      Artikel 339

       
       
       

      Artikel 340

       
       
       

      Artikel 341

       
       
       

      Artikel 342

       
       
       

      Artikel 343

       
       
       

      Artikel 344

       
       
       

      Artikel 345

       
       
       

      Afdeling 7. Verplichtingen van de pachter

       
       
       

      Artikel 346

       
       
       

      Artikel 347

       
       
       

      Artikel 348

       
       
       

      Artikel 349

       
       
       

      Artikel 350

       
       
       

      Artikel 351

       
       
       

      Artikel 352

       
       
       

      Artikel 353

       
       
       

      Artikel 354

       
       
       

      Artikel 355

       
       
       

      Artikel 356

       
       
       

      Artikel 357

       
       
       

      Artikel 358

       
       
       

      Artikel 359

       
       
       

      Artikel 360

       
       
       

      Afdeling 8. Overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken

       
       
       

      Artikel 361

       
       
       

      Artikel 362

       
       
       

      Afdeling 9. Pachtoverneming

       
       
       

      Artikel 363

       
       
       

      Artikel 364

       
       
       

      Artikel 365

       
       
       

      Afdeling 10. Het eindigen van de pachtovereenkomst

       
       
       

      Artikel 366

       
       
       

      Artikel 367

       
       
       

      Artikel 368

       
       
       

      Artikel 369

       
       
       

      Artikel 370

       
       
       

      Artikel 371

       
       
       

      Artikel 372

       
       
       

      Artikel 373

       
       
       

      Artikel 374

       
       
       

      Artikel 375

       
       
       

      Artikel 376

       
       
       

      Artikel 377

       
       
       

      Afdeling 11. Het voorkeursrecht van de pachter

       
       
       

      Artikel 378

       
       
       

      Artikel 379

       
       
       

      Artikel 380

       
       
       

      Artikel 381

       
       
       

      Artikel 382

       
       
       

      Artikel 383

       
       
       

      Artikel 384

       
       
       

      Afdeling 12. Bijzondere pachtovereenkomsten

       
       
       

      Paragraaf 1. Verpachting door openbare lichamen

       
       
       

      Artikel 385

       
       
       

      Artikel 386

       
       
       

      Artikel 387

       
       
       

      Paragraaf 2. Verpachting binnen reservaten

       
       
       

      Artikel 388

       
       
       

      Artikel 389

       
       
       

      Artikel 390

       
       
       

      Artikel 391

       
       
       

      Artikel 392

       
       
       

      Artikel 393

       
       
       

      Artikel 394

       
       
       

      Paragraaf 3. Pacht van geringe oppervlakten

       
       
       

      Artikel 395

       
       
       

      Paragraaf 4. Teeltpacht en geliberaliseerde pacht

       
       
       

      Artikel 396

       
       
       

      Artikel 397

       
       
       

      Artikel 398

       
       
       

      Afdeling 13. Dwingend recht

       
       
       

      Artikel 399

       
       
       

      Artikel 399a

       
       
       

      Artikel 399b

       
       
       

      Artikel 399c

       
       
       

      Afdeling 14. Slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 399d

       
       
       

      Artikel 399e

       
       
       

      Titel 7. Opdracht

       
       
       

      Afdeling 1. Opdracht in het algemeen

       
       
       

      Artikel 400

       
       
       

      Artikel 401

       
       
       

      Artikel 402

       
       
       

      Artikel 403

       
       
       

      Artikel 404

       
       
       

      Artikel 405

       
       
       

      Artikel 406

       
       
       

      Artikel 407

       
       
       

      Artikel 408

       
       
       

      Artikel 409

       
       
       

      Artikel 410

       
       
       

      Artikel 411

       
       
       

      Artikel 412

       
       
       

      Artikel 413

       
       
       

      Afdeling 2. Lastgeving

       
       
       

      Artikel 414

       
       
       

      Artikel 415

       
       
       

      Artikel 416

       
       
       

      Artikel 417

       
       
       

      Artikel 418

       
       
       

      Artikel 419

       
       
       

      Artikel 420

       
       
       

      Artikel 421

       
       
       

      Artikel 422

       
       
       

      Artikel 423

       
       
       

      Artikel 424

       
       
       

      Afdeling 3. Bemiddelingsovereenkomst

       
       
       

      Artikel 425

       
       
       

      Artikel 426

       
       
       

      Artikel 427

       
       
       

      Afdeling 4. Agentuurovereenkomst

       
       
       

      Artikel 428

       
       
       

      Artikel 429

       
       
       

      Artikel 430

       
       
       

      Artikel 431

       
       
       

      Artikel 432

       
       
       

      Artikel 433

       
       
       

      Artikel 434

       
       
       

      Artikel 435

       
       
       

      Artikel 436

       
       
       

      Artikel 437

       
       
       

      Artikel 438

       
       
       

      Artikel 439

       
       
       

      Artikel 440

       
       
       

      Artikel 441

       
       
       

      Artikel 442

       
       
       

      Artikel 443

       
       
       

      Artikel 444

       
       
       

      Artikel 445

       
       
       

      Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

       
       
       

      Artikel 446

       
       
       

      Artikel 447

       
       
       

      Artikel 448

       
       
       

      Artikel 449

       
       
       

      Artikel 450

       
       
       

      Artikel 451

       
       
       

      Artikel 452

       
       
       

      Artikel 453

       
       
       

      Artikel 454

       
       
       

      Artikel 455

       
       
       

      Artikel 456

       
       
       

      Artikel 457

       
       
       

      Artikel 458

       
       
       

      Artikel 458a

       
       
       

      Artikel 458b

       
       
       

      Artikel 459

       
       
       

      Artikel 460

       
       
       

      Artikel 461

       
       
       

      Artikel 462

       
       
       

      Artikel 463

       
       
       

      Artikel 464

       
       
       

      Artikel 465

       
       
       

      Artikel 466

       
       
       

      Artikel 467

       
       
       

      Artikel 468

       
       
       

      Titel 7A. Pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement

       
       
       

      Afdeling 1. Definities en toepassingsgebied

       
       
       

      Artikel 500

       
       
       

      Artikel 501

       
       
       

      Afdeling 2. Informatieverplichtingen en inhoud van de pakketreisovereenkomst

       
       
       

      Artikel 502

       
       
       

      Artikel 503

       
       
       

      Artikel 504

       
       
       

      Artikel 505

       
       
       

      Afdeling 3. Wijziging van de pakketreisovereenkomst vóór het begin van de pakketreis

       
       
       

      Artikel 506

       
       
       

      Artikel 507

       
       
       

      Artikel 508

       
       
       

      Artikel 509

       
       
       

      Afdeling 4. Uitvoering van de pakketreis

       
       
       

      Artikel 510

       
       
       

      Artikel 511

       
       
       

      Artikel 512

       
       
       

      Artikel 513

       
       
       

      Afdeling 5. Bescherming bij insolventie

       
       
       

      Artikel 513a

       
       
       

      Afdeling 6. Gekoppelde reisarrangementen

       
       
       

      Artikel 513b

       
       
       

      Afdeling 7. Slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 513c

       
       
       

      Artikel 513d

       
       
       

      Titel 7b. Betalingstransactie

       
       
       

      Afdeling 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 514

       
       
       

      Artikel 515

       
       
       

      Artikel 515a

       
       
       

      Artikel 516

       
       
       

      Artikel 517

       
       
       

      Artikel 518

       
       
       

      Artikel 519

       
       
       

      Artikel 520

       
       
       

      Artikel 521

       
       
       

      Artikel 521a

       
       
       

      Artikel 521b

       
       
       

      Afdeling 2. Toestaan van betalingstransacties

       
       
       

      Artikel 522

       
       
       

      Artikel 522a

       
       
       

      Artikel 522b

       
       
       

      Artikel 522c

       
       
       

      Artikel 523

       
       
       

      Artikel 524

       
       
       

      Artikel 525

       
       
       

      Artikel 526

       
       
       

      Artikel 527

       
       
       

      Artikel 528

       
       
       

      Artikel 529

       
       
       

      Artikel 529a

       
       
       

      Artikel 530

       
       
       

      Artikel 531

       
       
       

      Afdeling 3. Uitvoering van de betalingstransactie

       
       
       

      Paragraaf 1. Betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen

       
       
       

      Artikel 532

       
       
       

      Artikel 533

       
       
       

      Artikel 534

       
       
       

      Artikel 535

       
       
       

      Paragraaf 2. Uitvoeringstermijn en valutadatum

       
       
       

      Artikel 536

       
       
       

      Artikel 537

       
       
       

      Artikel 538

       
       
       

      Artikel 539

       
       
       

      Artikel 540

       
       
       

      Artikel 541

       
       
       

      Paragraaf 3. Aansprakelijkheid

       
       
       

      Artikel 542

       
       
       

      Artikel 543

       
       
       

      Artikel 544

       
       
       

      Artikel 545

       
       
       

      Artikel 545a

       
       
       

      Artikel 546

       
       
       

      Artikel 547

       
       
       

      Artikel 548

       
       
       

      Afdeling 4. Slotbepalingen

       
       
       

      Artikel 549

       
       
       

      Artikel 550

       
       
       

      Artikel 551

       
       
       

      Titel 9. Bewaarneming

       
       
       

      Artikel 600

       
       
       

      Artikel 601

       
       
       

      Artikel 602

       
       
       

      Artikel 603

       
       
       

      Artikel 604

       
       
       

      Artikel 605

       
       
       

      Artikel 606

       
       
       

      Artikel 607

       
       
       

      Artikel 608

       
       
       

      Artikel 609

       
       
       

      Titel 10. Arbeidsovereenkomst

       
       
       

      Afdeling 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 610

       
       
       

      Artikel 610a

       
       
       

      Artikel 610b

       
       
       

      Artikel 611

       
       
       

      Artikel 611a

       
       
       

      Artikel 612

       
       
       

      Artikel 613

       
       
       

      Artikel 613a [Vervallen per 04-03-1998]

       
       
       

      Artikel 613b [Vervallen per 04-03-1998]

       
       
       

      Artikel 613c [Vervallen per 04-03-1998]

       
       
       

      Artikel 614

       
       
       

      Artikel 615 [Vervallen per 01-01-2020]

       
       
       

      Afdeling 2. Loon

       
       
       

      Artikel 616

       
       
       

      Artikel 616a

       
       
       

      Artikel 616b

       
       
       

      Artikel 616c

       
       
       

      Artikel 616d

       
       
       

      Artikel 616e

       
       
       

      Artikel 616f

       
       
       

      Artikel 617

       
       
       

      Artikel 618

       
       
       

      Artikel 619

       
       
       

      Artikel 620

       
       
       

      Artikel 621

       
       
       

      Artikel 622

       
       
       

      Artikel 623

       
       
       

      Artikel 624

       
       
       

      Artikel 625

       
       
       

      Artikel 626

       
       
       

      Artikel 627 [Vervallen per 01-01-2020]

       
       
       

      Artikel 628

       
       
       

      Artikel 628a

       
       
       

      Artikel 628b

       
       
       

      Artikel 629

       
       
       

      Artikel 629a

       
       
       

      Artikel 629b [Vervallen per 01-12-2001]

       
       
       

      Artikel 630

       
       
       

      Artikel 631

       
       
       

      Artikel 632

       
       
       

      Artikel 633

       
       
       

      Afdeling 3. Vakantie en verlof

       
       
       

      Artikel 634

       
       
       

      Artikel 635

       
       
       

      Artikel 636

       
       
       

      Artikel 637

       
       
       

      Artikel 638

       
       
       

      Artikel 639

       
       
       

      Artikel 640

       
       
       

      Artikel 640a

       
       
       

      Artikel 641

       
       
       

      Artikel 642

       
       
       

      Artikel 643

       
       
       

      Artikel 644 [Vervallen per 01-12-2001]

       
       
       

      Artikel 645

       
       
       

      Afdeling 4. Gelijke behandeling

       
       
       

      Artikel 646

       
       
       

      Artikel 647 [Vervallen per 01-07-2015]

       
       
       

      Artikel 648

       
       
       

      Artikel 649

       
       
       

      Afdeling 5. Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst

       
       
       

      Artikel 650

       
       
       

      Artikel 651

       
       
       

      Artikel 652

       
       
       

      Artikel 653

       
       
       

      Artikel 653a

       
       
       

      Afdeling 6. Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever

       
       
       

      Artikel 654

       
       
       

      Artikel 655

       
       
       

      Artikel 656

       
       
       

      Artikel 657

       
       
       

      Artikel 658

       
       
       

      Artikel 658a

       
       
       

      Artikel 658b

       
       
       

      Artikel 658c [Vervallen per 18-02-2023]

       
       
       

      Afdeling 7. Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer

       
       
       

      Artikel 659

       
       
       

      Artikel 660

       
       
       

      Artikel 660a

       
       
       

      Artikel 661

       
       
       

      Afdeling 8. Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming

       
       
       

      Artikel 662

       
       
       

      Artikel 663

       
       
       

      Artikel 664

       
       
       

      Artikel 665

       
       
       

      Artikel 665a

       
       
       

      Artikel 666

       
       
       

      Artikel 666a

       
       
       

      Afdeling 9. Einde van de arbeidsovereenkomst

       
       
       

      Artikel 667

       
       
       

      Artikel 668

       
       
       

      Artikel 668a

       
       
       

      Artikel 669

       
       
       

      Artikel 670

       
       
       

      Artikel 670a

       
       
       

      Artikel 670b

       
       
       

      Artikel 671

       
       
       

      Artikel 671a

       
       
       

      Artikel 671b

       
       
       

      Artikel 671c

       
       
       

      Artikel 672

       
       
       

      Artikel 673

       
       
       

      Artikel 673a [Vervallen per 01-01-2020]

       
       
       

      Artikel 673b

       
       
       

      Artikel 673c

       
       
       

      Artikel 673d [Vervallen per 01-01-2020]

       
       
       

      Artikel 673e

       
       
       

      Artikel 674

       
       
       

      Artikel 675

       
       
       

      Artikel 676

       
       
       

      Artikel 677

       
       
       

      Artikel 678

       
       
       

      Artikel 679

       
       
       

      Artikel 680 [Vervallen per 01-07-2015]

       
       
       

      Artikel 680a

       
       
       

      Artikel 681

       
       
       

      Artikel 682

       
       
       

      Artikel 682a

       
       
       

      Artikel 683

       
       
       

      Artikel 684

       
       
       

      Artikel 685 [Vervallen per 01-07-2015]

       
       
       

      Artikel 686

       
       
       

      Artikel 686a

       
       
       

      Afdeling 10. Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers

       
       
       

      Artikel 687

       
       
       

      Artikel 688

       
       
       

      Artikel 689

       
       
       

      Afdeling 11. Bijzondere bepalingen ter zake van de uitzendovereenkomst

       
       
       

      Artikel 690

       
       
       

      Artikel 691

       
       
       

      Artikel 692

       
       
       

      Artikel 692a

       
       
       

      Artikel 693

       
       
       

      Afdeling 12. Bijzondere bepalingen terzake van de zee-arbeidsovereenkomst

       
       
       

      Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 694

       
       
       

      Artikel 695

       
       
       

      Artikel 696

       
       
       

      Artikel 697

       
       
       

      Artikel 698

       
       
       

      Artikel 699

       
       
       

      Artikel 700

       
       
       

      Artikel 701

       
       
       

      Artikel 702

       
       
       

      Artikel 703

       
       
       

      Artikel 704

       
       
       

      Artikel 705

       
       
       

      Loon

       
       
       

      Artikel 706

       
       
       

      Artikel 707

       
       
       

      Artikel 708

       
       
       

      Artikel 709

       
       
       

      Artikel 710

       
       
       

      Artikel 711

       
       
       

      Artikel 712

       
       
       

      Artikel 713

       
       
       

      Artikel 714

       
       
       

      Artikel 715

       
       
       

      Artikel 716

       
       
       

      Vakantie

       
       
       

      Artikel 717

       
       
       

      Repatriëring

       
       
       

      Artikel 718

       
       
       

      Vergoeding in geval van schipbreuk of andere ramp aan het zeeschip en in geval van overlijden van de zeevarende

       
       
       

      Artikel 719

       
       
       

      Artikel 720

       
       
       

      Einde van de zee-arbeidsovereenkomst

       
       
       

      Artikel 721

       
       
       

      Artikel 722

       
       
       

      Artikel 723

       
       
       

      Artikel 724

       
       
       

      Artikel 725

       
       
       

      Artikel 726

       
       
       

      Artikel 727

       
       
       

      Artikel 728

       
       
       

      Artikel 729

       
       
       

      Artikel 730

       
       
       

      Artikel 731

       
       
       

      Artikel 732

       
       
       

      Artikel 733

       
       
       

      De zieke zeevarende

       
       
       

      Artikel 734

       
       
       

      Artikel 734a

       
       
       

      Artikel 734b

       
       
       

      Artikel 734c

       
       
       

      Artikel 734d

       
       
       

      Artikel 734e

       
       
       

      Artikel 734f

       
       
       

      Artikel 734g

       
       
       

      Artikel 734h

       
       
       

      Artikel 734i

       
       
       

      Artikel 734j

       
       
       

      Artikel 734k

       
       
       

      Artikel 734l

       
       
       

      Artikel 734m

       
       
       

      De tijdelijk aan boord van een zeeschip werkzame werknemer

       
       
       

      Artikel 735

       
       
       

      De arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht

       
       
       

      Artikel 736

       
       
       

      Verplichtingen van de scheepsbeheerder

       
       
       

      Artikel 737

       
       
       

      Artikel 738

       
       
       

      Artikel 738a

       
       
       

      Artikel 738b

       
       
       

      Artikel 738c

       
       
       

      Artikel 738d

       
       
       

      Artikel 738e

       
       
       

      Artikel 738f

       
       
       

      Afdeling 12A. Bijzondere bepalingen ter zake van de zee-arbeidsovereenkomst in de zeevisserij

       
       
       

      Artikel 739

       
       
       

      Artikel 740

       
       
       

      Artikel 741

       
       
       

      Artikel 742

       
       
       

      Artikel 743

       
       
       

      Artikel 744

       
       
       

      Artikel 745

       
       
       

      Artikel 746

       
       
       

      Verplichtingen van de scheepsbeheerder

       
       
       

      Artikel 747

       
       
       

      Artikel 748

       
       
       

      Afdeling 12B. De maatschapsovereenkomst in de zeevisserij

       
       
       

      Artikel 749

       
       
       

      Titel 12. Aanneming van werk

       
       
       

      Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

       
       
       

      Artikel 750

       
       
       

      Artikel 751

       
       
       

      Artikel 752

       
       
       

      Artikel 753

       
       
       

      Artikel 754

       
       
       

      Artikel 755

       
       
       

      Artikel 756

       
       
       

      Artikel 757

       
       
       

      Artikel 757a [Nog niet in werking]

       
       
       

      Artikel 758

       
       
       

      Artikel 759

       
       
       

      Artikel 760

       
       
       

      Artikel 761

       
       
       

      Artikel 762

       
       
       

      Artikel 763

       
       
       

      Artikel 764

       
       
       

      Afdeling 2. Bijzondere bepalingen voor de bouw van een woning in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

       
       
       

      Artikel 765

       
       
       

      Artikel 765a [Nog niet in werking]

       
       
       

      Artikel 766

       
       
       

      Artikel 767

       
       
       

      Artikel 768

       
       
       

      Artikel 769

       
       
       

      Titel 14. Borgtocht

       
       
       

      Afdeling 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 850

       
       
       

      Artikel 851

       
       
       

      Artikel 852

       
       
       

      Artikel 853

       
       
       

      Artikel 854

       
       
       

      Artikel 855

       
       
       

      Artikel 856

       
       
       

      Afdeling 2. Borgtocht, aangegaan buiten beroep of bedrijf

       
       
       

      Artikel 857

       
       
       

      Artikel 858

       
       
       

      Artikel 859

       
       
       

      Artikel 860

       
       
       

      Artikel 861

       
       
       

      Artikel 862

       
       
       

      Artikel 863

       
       
       

      Artikel 864

       
       
       

      Afdeling 3. De gevolgen van de borgtocht tussen de hoofdschuldenaar en de borg en tussen borgen en voor de verbintenis aansprakelijke niet-schuldenaren onderling

       
       
       

      Artikel 865

       
       
       

      Artikel 866

       
       
       

      Artikel 867

       
       
       

      Artikel 868

       
       
       

      Artikel 869

       
       
       

      Artikel 870

       
       
       

      Titel 15. Vaststellingsovereenkomst

       
       
       

      Artikel 900

       
       
       

      Artikel 901

       
       
       

      Artikel 902

       
       
       

      Artikel 903

       
       
       

      Artikel 904

       
       
       

      Artikel 905

       
       
       

      Artikel 906

       
       
       

      Artikel 907

       
       
       

      Artikel 908

       
       
       

      Artikel 909

       
       
       

      Artikel 910

       
       
       

      Titel 16. Franchise

       
       
       

      Artikel 911

       
       
       

      Artikel 912

       
       
       

      Artikel 913

       
       
       

      Artikel 914

       
       
       

      Artikel 915

       
       
       

      Artikel 916

       
       
       

      Artikel 917

       
       
       

      Artikel 918

       
       
       

      Artikel 919

       
       
       

      Artikel 920

       
       
       

      Artikel 921

       
       
       

      Artikel 922

       
       
       

      Titel 17. Verzekering

       
       
       

      Afdeling 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 925

       
       
       

      Artikel 926

       
       
       

      Artikel 927

       
       
       

      Artikel 928

       
       
       

      Artikel 929

       
       
       

      Artikel 930

       
       
       

      Artikel 931

       
       
       

      Artikel 932

       
       
       

      Artikel 933

       
       
       

      Artikel 934

       
       
       

      Artikel 935

       
       
       

      Artikel 936

       
       
       

      Artikel 937

       
       
       

      Artikel 938

       
       
       

      Artikel 939

       
       
       

      Artikel 940

       
       
       

      Artikel 941

       
       
       

      Artikel 942

       
       
       

      Artikel 943

       
       
       

      Afdeling 2. Schadeverzekering

       
       
       

      Artikel 944

       
       
       

      Artikel 945

       
       
       

      Artikel 946

       
       
       

      Artikel 947

       
       
       

      Artikel 948

       
       
       

      Artikel 949

       
       
       

      Artikel 950

       
       
       

      Artikel 951

       
       
       

      Artikel 952

       
       
       

      Artikel 953

       
       
       

      Artikel 954

       
       
       

      Artikel 955

       
       
       

      Artikel 956

       
       
       

      Artikel 957

       
       
       

      Artikel 958

       
       
       

      Artikel 959

       
       
       

      Artikel 960

       
       
       

      Artikel 961

       
       
       

      Artikel 962

       
       
       

      Artikel 963

       
       
       

      Afdeling 3. Sommenverzekering

       
       
       

      § 1. Algemene bepalingen

       
       
       

      Artikel 964

       
       
       

      Artikel 965

       
       
       

      Artikel 966

       
       
       

      Artikel 967

       
       
       

      Artikel 968

       
       
       

      Artikel 969

       
       
       

      Artikel 970

       
       
       

      Artikel 971

       
       
       

      Artikel 972

       
       
       

      Artikel 973

       
       
       

      Artikel 974

       
       
       

      § 2. Levensverzekering

       
       
       

      Artikel 975

       
       
       

      Artikel 976

       
       
       

      Artikel 977

       
       
       

      Artikel 978

       
       
       

      Artikel 979

       
       
       

      Artikel 980

       
       
       

      Artikel 981

       
       
       

      Artikel 982

       
       
       

      Artikel 983

       
       
       

      Artikel 984

       
       
       

      Artikel 985

       
       
       

      Artikel 986

       
       
       

      Titel 18. Lijfrente

       
       
       

      Artikel 990

       
       
       

      Artikel 991

       
       
       

      Artikel 992