Geen vooraftrek voor transacties met frauderende ambtenaar

16 maart 2023

Het enkel betalen van facturen en het opmaken van nieuwe facturen geeft geen recht op aftrek voorbelasting. De prestaties moeten ook daadwerkelijk worden verricht.


Het hoofd interne diensten van een gemeente maakt op grote schaal misbruik van zijn positie. Hij laat leveranciers van privé-inkopen een factuur sturen aan een ondernemer. Deze betaalt de factuur en stuurt vervolgens een nieuwe factuur, met winstopslag, aan de gemeente. De ambtenaar van de gemeente verstrekt hiervoor een opdrachtbevestiging en keurt de betaling goed. De ondernemer brengt de aan hem in rekening gebrachte voorbelasting in aftrek. De inspecteur is het hier niet mee eens en legt naheffingsaanslagen met een vergrijpboete op.
De rechtbank oordeelt dat de ondernemer geen afnemer is van de goederen en diensten die aan hem zijn gefactureerd. Hij doet niet meer dan het betalen van de aan hem gerichte facturen en het maken van nieuwe facturen aan de gemeente. De prestaties zijn nooit daadwerkelijk aan de ondernemer verricht. De ondernemer gaat geen rechtsbetrekking aan met de leveranciers. De inkopen en verkopen heeft hij niet voor eigen rekening en risico verricht. Omdat de ondernemer geen afnemer is, heeft hij geen recht op aftrek van de voorbelasting. Hierdoor falen ook zijn overige argumenten. Er is geen sprake van een ABC-transactie en het doorbelasten van de facturen is geen afzonderlijke economische activiteit.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 30-01-2023 (gepubl. 13-03-2023) ( ECLI:NL:RBZWB:2023:517 gavel )
Wet: art. 3 lid 1 onderdeel a Wet OB 1968 scales
Practice note: Btw en vooraftrek spiralbound