Digitaal bezwaar is (ook) bezwaar

16 maart 2023

Aangezien een belastingplichtige bezwaar heeft gemaakt via het online portal van de gemeente, is het onwaarschijnlijk dat hij de naheffingsaanslag niet via MijnOverheid heeft ontvangen.


Indien men in MijnOverheid heeft aangegeven post te willen ontvangen van een bepaalde organisatie, mag die organisatie (alle) post digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid versturen. In deze zaak werd aan een belastingplichtige via het onlinesysteem MijnOverheid een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd door de gemeente Rotterdam. De naheffingsaanslag had als dagtekening 15 oktober 2020. De belastingplichtige heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag. Dit bezwaar is in oktober 2021 afgewezen waarna belastingplichtige in beroep is gegaan.
Voor de rechtbank stelt de belastingplichtige dat hij niet voor MijnOverheid is aangemeld en dat de naheffingsaanslag van 15 oktober 2020 via de Berichtenbox van MijnOverheid hem niet via de digitale weg heeft bereikt. De rechtbank stelt echter vast dat belastingplichtige op 13 oktober 2020 via het onlineportaal van de gemeente bezwaar heeft gemaakt tegen de naheffingsaanslag. Omdat dagtekeningen op naheffingsaanslagen parkeerbelasting vaak enkele dagen in de toekomst liggen, is de stelling van belastingplichtige dat hij niet via de digitale weg MijnOverheid op de hoogte is geraakt van de naheffingsaanslag niet aannemelijk. Vooral niet nu belastingplichtige ook niet heeft gesteld of onderbouwd dat hij via een andere weg op hoogte is geraakt van de naheffingsaanslag. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd.

Bron: Rb. Rotterdam 09-03-2023 (gepubl. 13-03-2023) ( ECLI:NL:RBROT:2023:1985 gavel )
Practice note: Bezwaar tegen een belastingaanslag spiralbound