Notitie fiscale aspecten opkoopregeling voor veehouders

16 maart 2023

De Belastingdienst heeft een notitie met vragen en antwoorden over de fiscale aspecten van de opkoopregeling voor veehouders gepubliceerd.


Veehouderijbedrijven dicht bij een Natura 2000-gebied kunnen vrijwillig deelnemen aan de regeling ‘Maatwerk Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijbedrijven (MGA-1)’.
De notitie is geschreven door een werkgroep waarin de Belastingdienst en Land- en tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) samenwerkten. Als de Belastingdienst en LTO Nederland het niet met elkaar eens zijn staan in de notitie de verschillende standpunten van beide partijen.

Notitie ‘Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake RPAV-1 c.q. MGA-1’

Bron: Belastingdienst 15-03-2023