Jaarverslagen kennisgroepen (gedeeltelijk) openbaar

21 maart 2023

De jaarverslagen van de kennisgroepen successie- en schenkingsrecht, omzetbelasting, loonbelasting en premieheffing, overdrachtsbelasting, overheid, vrijstellingen, internationaal en premieheffing en wet tegemoetkoming loondomein zijn (gedeeltelijk) openbaar gemaakt naar aanleiding van een Woo-verzoek.


Er zijn 28Ā jaarverslagen aangetroffen voor de betreffende kennisgroepen. In het overzicht in bijlage B is per kennisgroep aangegeven voor welke jaren er jaarverslagen zijn aangetroffen. Vanaf 2017 is niet door elke kennisgroep jaarlijks een verslag opgesteld (zie KG LHA en KG PH voor 2018).

Bron: MvF 16-03-2023, nr. 2023-0000025803- Eerste deelbesluit Woo-verzoek jaarverslagen kennisgroepen