Tweede deelbesluit over standpuntenlijsten kennisgroepen

26 april 2023

In een tweede deelbesluit op een verzoek om informatie over standpuntenlijsten, jaarverslagen en handboeken van kennisgroepen van de Belastingdienst geeft staatssecretaris Van Rij aan dat hij de gevraagde documenten niet openbaar maakt.


Het eerste deelbesluit is gepubliceerd op 15 maart 2023. Uit het tweede deelbesluit blijkt dat er een Excelbestand is aangetroffen met daarin onder meer een registratie van vragen tussen 2001 en 2015 en met antwoorden die zijn geregistreerd tot 2018. Het bestand omvat ruim 17.000 rijen en 46 kolommen. Het bestand is vervuild en bevat antwoorden op vragen waarbij niet meer is vast te stellen wat de status is van zowel de vragen als de antwoorden. Het bestand is gevuld met informatie die onder artikel 67 AWR valt. Het is niet mogelijk het bestand geanonimiseerd te verstrekken, omdat de informatie te herleiden is naar belastingplichtigen.

Bron: MvF 24-04-2023 - Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over standpuntenlijsten kennisgroepen Belastingdienst
Meer info: Jaarverslagen kennisgroepen (gedeeltelijk) openbaar ( BZ Actueel 21-03-2023 )