Steunpunt van thuiszorgorganisatie kan btw-vrijstelling toepassen

25 mei 2023

De werkzaamheden van het regionale steunpunt zijn essentieel voor het leveren van de juiste thuiszorg aan zorgvragers. Zij kan de btw-vrijstelling voor zorgverlening toepassen.


Een landelijke thuiszorgorganisatie biedt via regionale steunpunten thuiszorg aan. De thuiszorg wordt verleend door zzp’ers, waarmee algemene overeenkomsten van opdracht worden gesloten. Er wordt daarnaast voor elke zorgvrager een individuele overeenkomst van opdracht gesloten met de betreffende zorgverlener. De zorgvragers sluiten zorgovereenkomsten met de zorgverleners, waarin de thuiszorgorganisatie en het betreffende steunpunt worden genoemd. Een van de regionale steunpunten draagt btw af over het bedrag dat zij van de thuiszorgorganisatie ontvangt (de inzetvergoeding). Zij neemt later het standpunt in dat de btw-vrijstelling voor zorgverlening van toepassing is.

Terecht btw voldaan over inzetvergoeding Rechtbank Den Haag oordeelde dat er over de inzetvergoeding btw was verschuldigd. Het steunpunt verrichtte niet één vrijgestelde zorgprestatie samen met de thuiszorgorganisatie en de zorgverleners. Zij kon de btw-vrijstelling niet zelf toepassen, omdat zij vooral bemiddelde tussen zorgvragers en zelfstandige zorgverleners.

Btw-vrijstelling voor zorgverlening van toepassing Hof Den Haag bevestigt dat er geen sprake is van één prestatie. Het gaat hier om drie zelfstandige partijen met eigen taken en verantwoordelijkheden die niet kunnen worden vereenzelvigd. De thuiszorgorganisatie opereert landelijk, en het steunpunt is alleen regionaal actief. Het is voor zorgvragers en zorgverleners ook duidelijk met wie zij een (rechts)betrekking aangaan en wat de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn. Volgens het hof kan het steunpunt de btw-vrijstelling voor zorgverlening ook zelf toepassen omdat haar werkzaamheden meer omvatten dan alleen bemiddeling. Uit een toelichting van het steunpunt en een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat zij een essentiële, specifieke rol vervult bij het verlenen van de thuiszorg. Het steunpunt heeft zorgcoördinatoren en een wijkverpleegkundige in dienst die zorgvragers helpen bij het krijgen van de juiste zorg. Als het steunpunt de btw-vrijstelling niet zou kunnen toepassen, dan kan de toegang tot goede zorg in gevaar komen.

Bron: Hof Den Haag 30-03-2023 (gepubliceerd 23-05-2023) ( ECLI:NL:GHDHA:2023:777 gavel )
Wet: art. 11 lid 1 onderdeel g scales Wet OB 1968
Practice note: Welk btw-tarief toepassen? spiralbound