Derde deelbesluit over standpuntenlijsten kennisgroepen

25 mei 2023

In een derde deelbesluit op een verzoek om informatie over standpuntenlijsten, jaarverslagen en handboeken van kennisgroepen van de Belastingdienst zijn documenten (deels) openbaar gemaakt.


Dit derde deelbesluit ziet op handboeken van de KG Successiewet, KG Omzetbelasting, KG Omzetbelasting, vrijstellingen, overheid en internationaal en handleidingen van de KG Overdrachtsbelasting.
Naar aanleiding van het verzoek zijn KG SW, KG OBA, KG OVB en KG OB OVI verzocht, voor zover van toepassing, handboeken, handleidingen en leidraden uit de eerder genoemde periodes te inventariseren. KG OVB heeft in totaal 14 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn genoemd in de inventarislijst in een bijlage. De KG SW, KG OBA, en KG OB OVI hebben geen documenten aangetroffen.
Het eerste deelbesluit is gepubliceerd op 15-03-2023, het tweede deelbesluit op 24-04-2023.

Bron: MvF 23-05-2023 - Derde deelbesluit op Woo-verzoek over standpuntenlijsten kennisgroepen Belastingdienst
Meer info: Tweede deelbesluit over standpuntenlijsten kennisgroepen ( BZ Actueel 26-04-2023 ), Jaarverslagen kennisgroepen (gedeeltelijk) openbaar ( BZ Actueel 21-04-2023 )