Belangenbehartiger voor Belastingdienst en Dienst Toeslagen

05 juni 2023

Het kabinet gaat een onafhankelijke belangenbehartiger benoemen voor de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. Staatssecretaris Van Rij en staatssecretaris De Vries informeren de Tweede Kamer over de gekozen richting voor de eerder aangekondigde laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp en het vervolgproces.


Burgers en bedrijven voelen zich soms machteloos tegen een grote overheid of ze lopen vast. Zo kan er procedureel iets zijn misgegaan, men kan de passende hulp niet vinden of er is snel hulp nodig omdat zich een situatie voordoet met ingrijpende (financiële) gevolgen. Voor deze groep kan een onafhankelijke belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden hopelijk een uitkomst bieden. De intentie is dat de belangenbehartiger bijdraagt aan het (herstellen van) de relatie tussen burger en overheid. Er wordt een kwartiermaker aangesteld die dit verder gaat vormgeven en een ontwerp maakt voor de inrichting van een belangenbehartiger.

Taken en invulling belangenbehartiger De taken en invulling kunnen voor de Belastingdienst en Dienst Toeslagen verschillen. De belangenbehartiger is aanvullend op de bestaande en te ontwikkelen dienstverlening van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen; hulp, advies en bijstand uit de maatschappij; en andere instanties zoals de Nationale Ombudsman of de IBTD. Na verzending van deze Kamerbrief zal de werving voor de kwartiermaker gestart worden. Uiterlijk in het najaar van 2024 moet de Belangenbehartiger starten. Er loopt ook nog een onderzoek onder burgers om beter vast te stellen welke elementen voor hen het meest belangrijk zijn. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt door de kwartiermaker om bij de ontwerpfase zo veel als mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de burgers.

Bron: MvF 01-06-2023 nr. 2023-0000130905 Kamerbrief voortgang laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp,